EU-vaalit

Brysselistä katsottuna koko Suomi on vähäväkinen ja pitkien etäisyyksien aluetta. Sen asioita osaan ajaa.

Liian tiukka sääntely heikentää suomalaista ja eurooppalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

Suomi on onnistunut luomaan omista luonnonvaroistaan kansantaloutemme merkittävimmän tukijalan. Monipuolinen uusiutuvista luonnonvaroista koostuva teollisuus tuo paitsi vientituloja, työpaikkoja ja vastaa osaltaan myös ilmastonmuutoksen tuomaan haasteeseen. Olisi suotavaa, että tulevaisuudessa luonnonvaroihin ja energiaan liittyvistä asioista enemmän päätäntävaltaa käyttäisivät jäsenmaat. Pohjoisena ja kylmänä maana Suomen täytyy huolehtia teollisuutemme kilpailukyvystä ja puhtaan ja kohtuuhintaisen energian saannista.

Valitettavasti EU säätelee Suomelle tärkeitä luonnonvara- ja energiakysymyksiä jatkuvasti tiukemmin. Tämä heikentää Suomen ja koko maanosan kilpailukykyä suhteessa Yhdysvaltoihin. Tärkeää olisi antaa riittävää toimintavapautta markkinoille, jotta ilmastonmuutoksen vastaisia toimia todella myös saadaan aikaiseksi ja maanosaan hyvinvointia.

Yhteisvastuulliset velkapaketit eivät edesauta unionin taloutta tai vakautta. 

Jatkuvasti poliittisempi EU-komissio tulee hyvin todennäköisesti jälleen esittämään uusia yhteisvastuullisia velkapaketteja, joilla EU:n heikentynyttä kilpailukykyä pyritään korjaamaan. Tällaiset yhteisvastuulliset velkamekanismit luovat kuitenkin vain enemmän epävakautta unioniin, koska yhteisvelka on erittäin epäsuosittua Pohois-Euroopassa.

Unionin pitää kunnioittaa EU:n perussopimuksia, jossa jokainen jäsenmaa vastaa itse omista veloistaan ja keskittyä neljän vapauden periaatteen edistämiseen sekä maanosaan vakauteen ja rauhaan, mihin se aikanaan perustettiinkin.

 

* * *


Katrin tiedote EU-vaaleihin lähtemisestä ystävänpäivänä 14.2.2024

Keskustan lappilainen kansanedustaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Katri Kulmuni asettuu kevään Euroopan parlamenttivaaleissa ehdolle.

- Olen ollut lähes vuosikymmenen kansallisessa parlamentissa monenlaisissa eri tehtävissä niin hallituspuolueen kansanedustajana, ministerinä kuin nyt oppositiossa. Vaalipiiriin Lappi on vähäväkinen ja pitkien etäisyyksien aluetta. Samalta näyttää Brysselistä katsottuna koko Suomi, joten uskon, että kokemukseni antaa hyvät mahdollisuudet edistää europarlamentissa koko Suomen asiaa, Kulmuni sanoo.

Europarlamentaarikkona hän keskittyisi erityisesti Suomelle tärkeisiin luonnonvara-, teollisuus- ja talouskysymyksiin.

- Suomen talous on rakentunut luonnonvaroillemme ja kohtuuhintaiselle energialle. EU kuitenkin koko ajan tiivistää sääntelyä meille tärkeiden luonnonvara- ja energiakysymysten ympärillä, mitä en pidä hyvänä. Tämä heikentää Suomen ja koko Euroopan kansainvälistä kilpailukykyä etenkin Yhdysvaltoihin nähden. Siksi tarvitsisimme näissä asioissa enemmän kansallista liikkumatilaa, Kulmuni kertoo.

Kansanedustaja Kulmuni on huolestunut myös komission aktiivisuudesta edistää jatkuvasti uusia yhteisvastuullisia velkamekanismeja.

- Tätä tiukkenevasta EU-regulaatiosta seuravaa kilpailukyvyn heikkoutta komissio pyrkii korjaamaan uusilla yhteisvastuullisilla velkapaketeilla, jotka ovat Pohjois-Euroopassa tavattoman epäsuosittuja. Tällaiset yhteisvastuulliset talousmekanismit heikentävät unionin yhtenäisyyttä eivätkä suinkaan vahvista sitä, Kulmuni toteaa.

Kolmen sadan kannattajan tukilista julki

Kertoessaan eurovaaliehdokkuudestaan Kulmuni julkaisi myös kolmen sadan hengen tukilistan kannattajista.

- Listalla on mukana ihmisiä Pohjois-Suomesta, mutta myös läpi maan. Olen tavattoman kiitollinen, että niin monet entiset europarlamentaarikot kuten Hannu Takkula, Sirkka-Liisa Anttila, Samuli Pohjamo ja Seppo Pelttari, ovat valmiita tukemaan valintaani europarlamenttiin.

Tukijoiden joukossa on myös vahva edustus nykyisistä Keskustan eduskuntaryhmän pohjoisista kansanedustajista, kun Oulun vaalipiiristä valitut kansanedustajat Pekka Aittakumpu, Timo Mehtälä ja Tuomas Kettunen Kainuusta tukevat Kulmunin valintaa europarlamenttiin.