23.2.2020

Katrin Kynästä: Laskiaissunnuntai Pohjois-Karjalassa

Ilmastopolitiikan on oltava ratkaisukeskeistä ja oikeudenmukaista. Ympäristöä on suojeltava ja ilmastonmuutosta vastaan on toimittava. Kuitenkin niin, että toimet kohdistetaan oikeudenmukaisesti, eikä niitä tehdä maakunnissa asuvien ja maa- ja metsätalouden piirissä toimivien kustannuksella.

Olen viettänyt laskiaissunnuntain Pohjois-Karjalan upeissa maisemissa. Takana mukavat tilaisuudet Kontiolahdella, Liperissä ja Joensuussa.

Päivän eniten puhuttaneen kysymyksen - hillolla vai mantelimassalla - ohella on keskusteltu politiikastakin. Puhetta on riittänyt erityisesti ilmastotoimista ja maaseudulla asumisesta.

Kotimaakuntaani Lappia lukuun ottamatta talvi on ollut poikkeuksellisen vähäluminen koko Suomessa. Myös täällä Pohjois-Karjalassa. Moni pohtii, onko loputtoman pitkältä tuntuva marraskuu uusi normaali.

Suomalaisten suhde luontoon on hyvin läheinen. Ilmastonmuutos tiedostetaan ja sen torjumiseksi ollaan valmiita tekemään töitä.

Ihmisiä kuitenkin ärsyttää ilmastoalarmismi, paniikki. Käsitystä vahvistaa puhe, jossa ylhäältäpäin halutaan kertoa, kuinka paljon karjatalouden ja maidon tuottamisen kaltaiset elinkeinot kuormittavat ilmastoa tai miten metsien hyödyntämistä pitäisi vähentää rajusti. Isot ja pienet asiat tahtovat mennä helposti sekaisin.

Ilmastopolitiikan on oltava ratkaisukeskeistä ja oikeudenmukaista. Ympäristöä on suojeltava ja ilmastonmuutosta vastaan on toimittava. Kuitenkin niin, että toimet kohdistetaan oikeudenmukaisesti, eikä niitä tehdä maakunnissa asuvien ja maa- ja metsätalouden piirissä toimivien kustannuksella.

Keskusta tekee töitä aidosti vaikuttavien ilmastoratkaisujen eteen, jotka luovat työtä ja toivoa koko maahan. Uusiutuvan energian ja puhtaiden teknologioiden kaltaiset asiat ovat korkean osaamisen maalle suuria mahdollisuuksia. Samalla saadaan päästöt alas, ja tulevaisuuden talvet pelastettua.

Kolme miljoonaa suomalaista asuu alueilla, joissa asuntojen arvot ovat laskussa. Moni ihminen on tullut tänäänkin kertomaan, miten pankilta on vaikea saada luottoa uuden uuden asunnon rakentamiseen tai miten hankalaa nykyisen asunnon myyminen on.

Asuntosäästäminen ja varallisuuden kerryttäminen on nähty perinteisenä kansalaishyveenä. Sen on nähty tuovan turvaa vanhuuden päiville ja antavan eväitä myös tuleville sukupolville.

Suuret ikäluokat ovatkin Suomen historian vaurain sukupolvi. Nyt tapahtuva asuntojen hintojen eriytyminen uhkaakin murtaa suomalaisen yhteiskunnan perusteita.

Kasvaviin tase-eroihin on lähdettävä etsimään ratkaisuja. Olenkin laittanut liikkeelle selvitystyön, jonka pohjalta etsitään konkreettisia keinoja koko maan elinvoiman ja tasapainoisen kehityksen vahvistamiseksi.

Tuoreena ratkaisuna Keskusta on esimerkiksi esittänyt toisen asteen koulutuksen lähikoulumallia. Nuorilla pitäisi olla mahdollisuus suorittaa ammatillisen koulutuksen yleissivistävät opinnot lähellä kotiaan ennen kuin on tarve muuttaa suurempaan kaupunkiin opintojen perässä.

Myös opintojen myöhemmässä vaiheessa voidaan vahvistaa lähiopiskelun mallia esimerkiksi työpaikoilla tapahtuvan oppimisen mahdollisuuksia hyödyntäen.

Koulutuksen on oltava siellä, missä osaajista ja tekijöistä on pulaa. Vain näin voidaan vahvistaa työllisyyttä koko maassa. Tämä edellyttää uusien joustavien toimintamallien ja ratkaisujen löytämistä.

Kehysriihessä päätöksiä akuuttiin kriisitilanteeseen vastaamiseksi ja sillan luomiseksi tulevaan

8.4.2020

Koronakriisin myötä suomalainen yhteiskunta on uuden edessä. Tarvitsemme uutta ajattelua, arvokeskustelua ja yhteenkuuluvuutta. Perimmäisin kysymys on yhteiskuntarauhan turvaaminen.

 

Talouden puolella velkaannumme miljardien edestä, vähintään kaksinumeroisella summalla. Kun nyt on välttämätöntä vastata akuuttiin kriisiin miljardien eurojen edestä, on meillä tulevaisuudessa entistäkin suurempi vastuu pitää huolta yhteisestä isänmaastamme.

Lue lisää
Katrin kynästä: Tiukennuksia rajanylitykseen koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

7.4.2020

Olen saanut runsaasti palautetta lappilaisilta tämän asian tiimoilta sekä lukenut useiden lappilaisten lääkäreiden kannanottoja. Monet kotimaakuntani ihmiset ovat perustellusti huolissaan siitä, että tautia kantautuu helposti rajan ylitse Suomeen. Yhtenä syynä tähän huoleen on se erilainen strategia, jonka Ruotsi on valinnut koronaepidemian suhteen, ja Ruotsin paljon suuremmat kuolleisuusluvut. Tämä on täytynyt ottaa vakavasti.

Lue lisää
Katrin kynästä: Selvitysryhmä arvioimaan koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia

6.4.2020

Taloudenkin osalta aivan keskeistä on, että koronavirustestausten määrää lisätään massiivisesti, jotta tietäisimme tarkalleen, miten sulkutoimet ovat vaikuttaneet. Se taas mahdollistaa tiedon, milloin voimme alkaa asteittain purkamaan rajoitteita.

Lue lisää
Osanottoni Pertti Paasion perheelle ja Sosialidemokraattiselle puolueelle.

4.4.2020

Suomalainen valtiomies, entinen ulkoministeri ja SDP:n puheenjohtaja Pertti Paasio on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Paasion tunteneet kuvailevat häntä työväenliikkeen kasvattina, taitavana poliitikkona ja humaanina ihmisenä. Hänen elämäntyöstään on opittavaa yli puoluerajojen. Osanottoni Paasion perheelle ja Sosialidemokraattiselle puolueelle.

Turkulainen Pertti Paasio polveutui poliitikkosuvusta, myös hänen isänsä Rafael Paasio oli toiminut SDP:n puheenjohtajana ja kahdesti pääministerinäkin. Pertti Paasio oli kansanedustajana 1975-79 ja 1982-96, ulkoministerinä 1989-91 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä 1996-99. Jäätyään pois valtakunnanpolitiikasta hän vaikutti vielä pitkään Turun kunnallispolitiikassa.

Lue lisää
Katrin kynästä: Suomalaisilta laaja tuki kotimaisen ruoantuotannon vahvistamiselle

1.4.2020

Suomalaisen ruoantuotannon turvaamisen on oltava kansallinen tavoite yli kaikkien puoluerajojen, ja sen tulee näkyä poliittisissa päätöksissä. Kiitos maanviljelijöille, jotka tuotte leivän pöytäämme!

Lue lisää
Katrin kynästä: Rajoitukset jatkuvat kuukaudella 13.5.2020 asti

30.3.2020

Epidemian torjunta on meidän jokaisen vastuulla. Kaikkia sääntöjä ja ohjeistuksia pitää noudattaa. Tämä vaatii meiltä kaikilta uhrauksia ja pitkäjännitteisyyttä, mutta Suomen kansa on selvinnyt pahemmastakin.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri antaa keskustalle uudet kasvot. Raahen seutukunnasta löytyy Katrille laajasti kannatusta. Varapuheenjohtajana hän on vieraillut alueellamme useita kertoja ja vakuuttanut kuulijansa vahvasti aatteellisena visionäärinä. Näen Katrissa puoluejohtajan, joka voi ohjata juurevan kansanliikkeemme valoisampaan tulevaisuuteen."