19.2.2020

Katrin Kynästä: Keskustelua velkaantumisesta, tapaaminen Viron pääministerin kanssa sekä illan K-Studio! 

Muutama sana velkaantumisesta, tapaaminen Viron pääministeri Jüri Rataksen kanssa sekä linkki illan K-Studioon! 

Eduskunnassa keskusteltiin tänään velkaantumiseen liittyvistä ongelmista. Ihmisten henkilökohtaiset taloudelliset ongelmat ja kotitalouksien kasvava velkaantuminen herättävät huolta.

Kasvanut velkaantuminen tekee meistä haavoittuvia. Tulojen supistuessa tai korkojen noustessa velan hallitseminen voi käydä erittäin vaikeaksi. Tämä altistaa koko rahoitusjärjestelmämme ja taloutemme entistä suuremmille riskeille.

Valtaosa kotitalouksien velkaantumisesta liittyy asumisen kallistumiseen. Meistä suomalaisista on tullut myös entistä suurempia riskinottajia. Tämä näkyy kulutusluottojen ja talonyhtiölainojen nopeana kasvuna.

Pikavippibisnestä suitsittiin viime kaudella, mutta edelleenkin lainsäädännössä vaikuttaa olevan epäoikeudenmukaisuuksia, joita on syytä korjata.

Velkaantumisen hillinnän keinoja on mietitty asiaa pohtineessa työryhmässä. Esillä on ollut kolme keskeistä ajatusta. Kotitalouksien luotoille asetettaisiin tuloihin sidottu katto. Asuntolainojen takaisinmaksuaikaa rajattaisiin. Lisäksi talonyhtiölainoja maltillistettaisiin asettamalla niille yläraja suhteessa asuntojen velattomaan myyntihintaan.

Näihin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Asiansa vastuullisesti hoitavien ja kulutuksensa realistisesti mitoittavien tunnollisten suomalaisten elämää ei pidä hankaloittaa.

Hyvä peruspelisääntö on se, että menot täytyy pysytä sovittamaan aina tuloihin ja vaurastumisen on oltava jokaiselle mahdollista.

* * *

Iltapäivällä minulla oli eduskunnassa myös tapaaminen Viron pääministeri Jüri Rataksen kanssa. Hän on siis samalla kertaa sekä veljeskansamme että sisarpuolueemme johtaja. Ratas valittiin vuonna 2016 Viron Keskustapuolueen puheenjohtajaksi ja samoihin aikoihin myös pääministeriksi. Pidän hyvin tärkeänä tätä kaikkea yhteistoimintaa Suomenlahden yli, mitä tehdään, ja sitä työtä pitää entisestään kehittää.

Illalla pidin puoluetoimistolta Apollonkadulta K-studio lähetyksen, jossa vastaan minulle esitettyihin kysymyksiin ja kerron ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. Pidämme jatkossa säännöllisesti näitä lähetyksiä. Tämän päivän lähetyksen näet:

https://www.facebook.com/kulmuni/videos/187359175826290/

 

Kehysriihessä päätöksiä akuuttiin kriisitilanteeseen vastaamiseksi ja sillan luomiseksi tulevaan

8.4.2020

Koronakriisin myötä suomalainen yhteiskunta on uuden edessä. Tarvitsemme uutta ajattelua, arvokeskustelua ja yhteenkuuluvuutta. Perimmäisin kysymys on yhteiskuntarauhan turvaaminen.

 

Talouden puolella velkaannumme miljardien edestä, vähintään kaksinumeroisella summalla. Kun nyt on välttämätöntä vastata akuuttiin kriisiin miljardien eurojen edestä, on meillä tulevaisuudessa entistäkin suurempi vastuu pitää huolta yhteisestä isänmaastamme.

Lue lisää
Katrin kynästä: Tiukennuksia rajanylitykseen koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

7.4.2020

Olen saanut runsaasti palautetta lappilaisilta tämän asian tiimoilta sekä lukenut useiden lappilaisten lääkäreiden kannanottoja. Monet kotimaakuntani ihmiset ovat perustellusti huolissaan siitä, että tautia kantautuu helposti rajan ylitse Suomeen. Yhtenä syynä tähän huoleen on se erilainen strategia, jonka Ruotsi on valinnut koronaepidemian suhteen, ja Ruotsin paljon suuremmat kuolleisuusluvut. Tämä on täytynyt ottaa vakavasti.

Lue lisää
Katrin kynästä: Selvitysryhmä arvioimaan koronaviruksen taloudellisia vaikutuksia

6.4.2020

Taloudenkin osalta aivan keskeistä on, että koronavirustestausten määrää lisätään massiivisesti, jotta tietäisimme tarkalleen, miten sulkutoimet ovat vaikuttaneet. Se taas mahdollistaa tiedon, milloin voimme alkaa asteittain purkamaan rajoitteita.

Lue lisää
Osanottoni Pertti Paasion perheelle ja Sosialidemokraattiselle puolueelle.

4.4.2020

Suomalainen valtiomies, entinen ulkoministeri ja SDP:n puheenjohtaja Pertti Paasio on siirtynyt ajasta iäisyyteen. Paasion tunteneet kuvailevat häntä työväenliikkeen kasvattina, taitavana poliitikkona ja humaanina ihmisenä. Hänen elämäntyöstään on opittavaa yli puoluerajojen. Osanottoni Paasion perheelle ja Sosialidemokraattiselle puolueelle.

Turkulainen Pertti Paasio polveutui poliitikkosuvusta, myös hänen isänsä Rafael Paasio oli toiminut SDP:n puheenjohtajana ja kahdesti pääministerinäkin. Pertti Paasio oli kansanedustajana 1975-79 ja 1982-96, ulkoministerinä 1989-91 sekä Euroopan parlamentin jäsenenä 1996-99. Jäätyään pois valtakunnanpolitiikasta hän vaikutti vielä pitkään Turun kunnallispolitiikassa.

Lue lisää
Katrin kynästä: Suomalaisilta laaja tuki kotimaisen ruoantuotannon vahvistamiselle

1.4.2020

Suomalaisen ruoantuotannon turvaamisen on oltava kansallinen tavoite yli kaikkien puoluerajojen, ja sen tulee näkyä poliittisissa päätöksissä. Kiitos maanviljelijöille, jotka tuotte leivän pöytäämme!

Lue lisää
Katrin kynästä: Rajoitukset jatkuvat kuukaudella 13.5.2020 asti

30.3.2020

Epidemian torjunta on meidän jokaisen vastuulla. Kaikkia sääntöjä ja ohjeistuksia pitää noudattaa. Tämä vaatii meiltä kaikilta uhrauksia ja pitkäjännitteisyyttä, mutta Suomen kansa on selvinnyt pahemmastakin.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

”Katri on määrätietoinen ja rohkea aatteellinen linjanvetäjä, joka kuuntelee ja sitoutuu yhteisiin päätöksiin. Hän on kielitaitoinen ja kansainvälisyyteen kasvanut karsimaattinen monilahjakkuus. Tuen vahvasti hänen valintaansa.”