11.9.2013

Viestintäkoulutus on Lapin vahvuus

Vuoden vaihteessa käynnistyy uusi yhdistynyt Lapin ammattikorkeakoulu historiaan jäävistä Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakouluista. Olen huolestuneesti seurannut, miten Lapin ammattikorkeakoulu on nyt lyhytnäköisyydessä murentamassa yhtä maakunnallista, jopa kansallista selkärankaansa ihan itse. 

Syyskuun loppuun mennessä ammattikorkeakoulujen täytyy jättää toimilupahakemuksensa. Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei viestinnän koulutusohjelma olisi enää hakemuksessa mukana. Paperia valmistellaan vaikeassa taloustilanteessa, kun säästötalkoot ulottuvat myös ammattikorkeakouluihin. Seuraavien vuosien aikana Lapin ammattikorkeakoulun täytyy karsia kuluja viisi miljoonaa euroa. Leikkuri laulaa myös korkeakouluissa. Kun on pakko säästää, pitää se tehdä kuitenkin harkitusti, viisaasti ja kauaskatseisesti.

Tornio on kansallisesti tunnettu maailmaluokan terästehtaastaan ja rajastaan länteen. Korkeakoulutus ei ehkä ole herättänyt samanlaista kiitosta, mutta eräs kansallinenkin menestystekijä meillä on ollut tarjota. Se on ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelma. Kun avaat radion, kuulet suurella todennäköisyydellä torniolaista osaamista, toisinaan jopa omaa opinahjoaan kehuen. Viestinnän koulutuksemme on kansallisesti erittäin arvostettua. Siksi on vaikea ymmärtää, miksi Lapin ammattikorkeakoulu nyt tahtoo juuri lakkauttaa sen, mikä on tuonut meille jopa kansainvälistä menestystä. Lypsävää lehmää ei kannata tappaa.

Lehdissä näkyneissä perusteluissa on viitattu siihen, että Oulun seudun ammattikorkeakoulu hoitaisi koko Pohjois-Suomen viestinnän korkeakoulutarjonnan. Käsittääkseni Lapin ammattikorkeakoulun tulee ajaa ensisijaisesti oman toiminnan kehittämistä eikä luovuttaa menestyksen avaimia muualle. Jos viestinnän korkeakoulutus lakkaa Torniosta, viedään Lapista jälleen yksi kilpailutekijä pois, vieläpä omatoimisesti.

Viestinnän korkeakouluopetuksen päättyminen ei olisi menetys vain ammattikorkeakoululle, vaan koko maakunnalle. Viestintä on ala, jonka merkitys kasvaa jatkuvasti. Sen lakkauttaminen olisi askel taaksepäin eikä palvelisi sivistystä tai edistystä. Ymmärrän, että Tornionkin toimipaikan on osattava luopua, mutta viestinnän koulutusohjelma on väärä paikka uhraukselle. Toivotan Lapin ammattikorkeakoulun hallitukselle rohkeutta puolustaa alueellista korkeakoulutusta vaikeidenkin aikojen edessä.

 

Julkaistu mielipidekirjoituksena Pohjolan Sanomissa ja Lapin Kansassa.