1.1.2013

Tervehdyksemme Tornion ja Haaparannan yhteisessä Uuden Vuoden juhlassa

Torniolla ja Haaparannalla on miesmuistoinen historia yhdessä. Jo kauan ennen kuin edes tunsimme aluetta sen nykyisillä nimillä, oli täällä asutusta, joka eli joesta ja liikkui ilman valtakuntien rajoja. Yhteisestä ja pitkästä historiastamme me paikalliset olemme ylpeitä. Alueen omaleimaisuutta emme ehkä aina muista kuitenkaan matkoillamme riittävästi korostaa. 

 

Tornio ja Haaparanta on maailmanpolitiikan esimerkki, miten kansakunnat mutta ennen kaikkea ihmiset ovat samanlaisia kaikkialla ja voivat elää yhdessä valtioiden rajoista huolimatta. Kaupunkejamme ei olisi syntynyt, ellemme olisi olleet myös tiiviisti kytkeytyneinä Euroopan historiallisiin käännekohtiin.

 

Meidän pitää olla kansainvälisestä historiastamme ylpeitä. Niin ylpeitä ettei Helsingissä tai Tukholmassa jää epäselväksi alueemme merkittävyys paitsi paikallisesti myös valtakunnallisesti.

 

Perämeren kaaressa elo on tarjonnut mahdollisuuksia, mutta myös hankaluuksia eivätkä ne lopu koskaan. On hankalaa sanoa nuorille ikätovereilleen, miksi pitäisi jäädä kotiseudulleen, jos täältä ei saa koulutusta tai työtä. Koulutus ja työ on kuitenkin kaiken perusta. 

Vaikeiden aikojen edessä alueemme pitkä historia luo kuitenkin selviytymisen turvaa. Jos ihmiset ovat selvinneet täällä omalla kekseliäisyydellään vuosisatoja, ei voi jäädä ainakaan meistä kiinni, etteikö kotiseutumme selviäisi myös tulevia vuosisatoja. 

 

Pelkkä historian havinoissa elo ei kuitenkaan riitä. Meidän pitää uskoa paitsi itseemme myös naapuriimme. Yhdessä ihmiset pystyvät uskomattomiin ponnistuksiin. Niihin toivomme kotikaupunkiemme olevan valmiina uuden vuoden kynnyksellä. 

For our home towns we hope courage and trust to develop and to listen. There are many things for our region to be done. Together, just like for already centuries, we believe things can happen. Originality of our cities can’t be taken away and exactly that is the direction we should head on side by side. We think it consist internationality, dreams, tolerance and hard work. Hopefully these guidelines would be present here next year in 2013. 

 

Happy New Year

Gott Nyt År

Hyvää Uutta Vuotta

С Новым годом