28.2.2015

Simossa energia-asioita puimassa

Lauantai-iltaa vietin Simossa Lounaskahvila Helmessä. Simoon liittyy vahvasti energia-asiat.

Perinteinen turve- ja metsäenergiapitäjä on ydinvoiman livettyä Pyhäjoelle panostanut myös tuulivoimaan.

Simoon liittyy vääjäämättä metsään ja energiaan liittyviä asiat. 

Haluan nostaa esiin oikean energiapolitiikan valuvian. Pohjois-Suomen asioista päätetään yhä useammin niiden toimesta, joita päätösten seuraukset eivät suoraan koske.

Näin on ollut korostetusti kuluneella hallituskaudella. Etelä-Suomen kaupungeista kannatuksensa ammentavat Vihreät saivat Kataisen hallituksessa kokoonsa nähden liian suuren painoarvon. Erityisesti kaksi hallituksen lakihanketta tulisi arvioida mitä pikimmiten uudelleen.

Ensinnäkin turpeen luvituksesta on vaikeutettu kohtuuttomasti luonnonarvojen perusteella. Nyt voimaantulleen ympäristönsuojelulain vain vähän ojitettuja soita ei voisi avata turvetuotantoon kuin aivan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kuitenkin juuri Lapissa on valtava määrä näitä osin ojitettuja soita. Etelä-Suomessa nämä ovat harvinaisia ja laki siellä siten varmasti perustellumpi.

Toiseksi eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä laki, joka uhkaa puolittaa metsähakkeen tuen puoleen osasta metsästä tulevasta hakkeesta. Tuki tarvitaan nostamaan kotimainen metsähake tuontikivihiilen edelle. Uudistuksen jälkeen täyttä tukea saisi vain sellainen jae, jolle ei edes teoriassa ole muuta käyttöä kuin polttaminen. Juuri Lapissa on valtavat harvennushakkuurästit.

Molemmat lait on säädetty Etelä-Suomea varten Lapin erityisolosuhteet sivuuttaen. Järjestelmät saattavat Suomen mittakaavassa olla perusteltuja, mutta Lapin näkökulmasta kyyti on ollut kylmää.

Yhdet ja samat säännöt eivät toimi Etelä-Suomessa ja Lapissa. Tämä myöntämällä Lapin olosuhteet olisi kaikissa näissä edellä mainituissa tapauksissa voitu huomioida. Nyt Lapin luonnonvaroja ei siinä määrin saada koko maata hyödyttävään käyttöön, kuin olisi mahdollista.