5.7.2020

Siivousalan väärinkäytöksistä

Koko alaa ja kaikkia sen yrittäjiä ei ole hyvä tuomita. Lakien ja minimiehtojen polkeminen pitää saada kitkettyä, jotta sääntöjä noudattavat yritykset voivat pärjätä paremmin.

Helsingin Sanomat uutisoi tänään siivousalan väärinkäytöksistä työntekijöitään kohtaan. Jutussa tuodaan esille useita vakavia väärinkäytöstapauksia ja se oli kaikkiaan järkyttävää luettavaa. Kuvausten perusteella toiminta on monessa kohdin laitonta.

Siivousalalla on paljon maahanmuuttajataustaisia, jotka eivät tunne hyvin työntekijöiden oikeuksia, työehtosopimuksia tai työlainsäädäntöä.

Lainvastaiset hyväksikäyttötapaukset koskevat usein Suomea taitamattomia maahanmuuttajia. Näiden tapausten läpikäymiseen ja työntekijöiden auttamiseen tarvitaan viranomaisten ja poliisin erikoistumista.

Ihmiskaupparyhmän perustaminen poliisiin on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Erikoistuminen tuo kiistatta tehoja rikosten torjuntaan.

Myös muut keinot ovat tarpeen. Hallitus selvittää uusia keinoja, esimerkiksi hallinnollisia sanktioita, tahalliseen tai törkeän huolimattomaan alipalkkaukseen puuttumiseksi.

Myös julkiset hankinnat tulisi tehdä siten, että väärinkäytöksiin voidaan puuttua ja sopimukset ohjata lainsäädäntöä noudattaville yrityksille.

Oli myös hyvä, että jutussa tuotiin esille yrityksiä, joiden toimintaa ei ollut moitittu.

Koko alaa ja kaikkia sen yrittäjiä ei ole hyvä tuomita. Lakien ja minimiehtojen polkeminen pitää saada kitkettyä, jotta sääntöjä noudattavat yritykset voivat pärjätä paremmin.