18.3.2015

PRO:n vaalipaneeli: Millä mallilla edistäisit perhevapaita?

Pääsin edustamaan Keskustaa ammattiyhdistysliike PRO:n vaalipaneeliin. Läpi käytiin kasvupolitiikkaa. 

Kysymys perhevapaista on kuitenkin erityisen mielenkiintoinen: olisiko meillä varaa taantumasta huolimatta tarjota pienten lasten vanhemmille enemmän aikaa lasten kanssa olemiseen?

Olisin valmis tähän panostamaan. Ylipäänsä koen, että pienten lasten vanhemmat ovat melkoisessa puristuksessa. Tähän saumaan tulevat työelämän joustot kantaa varmasti pitkälle työssäjaksamisessa ja muussa.

Tämänkaltainen toimi sopii mielestäni myös  hyvin tilanteeseen, jossa meillä on käytännössä 450 000 suomalaista työikäistä työelämän ulkopuolella. Sieltä saataisiin kenties osa nostettua takaisin työelämään tätä kautta, perhevapailijoita paikkaamaan.

Viimeksi kun tutustuin asiaan paremmin, oli Maria Kaisa Aulan perhevapaatyöryhmä luovuttanut paperinsa noin kolme vuotta sitten.

Työryhmä on tarkastellut laajasti koko perhevapaajärjestelmää, johon kuuluvat sekä vanhempainvapaat että muut pienten lasten hoitovapaat. Työn tarkoituksena oli selvittää vanhempainvapaajärjestelmän laajemman uudistamisen mahdollisuuksia.

A-malli perustui nykymalliin, jossa isän pitämää vapaata pidennettäisiin.

B-mallissa pidennettäisiin sekä isän vapaata että vanhempien yhteisesti jakamaa vapaata.

C-mallissa vapaa on jaettu kolmeen yhtä pitkään jaksoon (ns. 6+6+6 malli), joista yksi kuuluu äidille, yksi isälle ja kolmannen käytöstä vanhemmat päättävät keskenään.

Kaikissa näissä malleissa kummankin vanhemman asema paranisi. Malleissa ei myöskään kotihoidontukeen oltaisi puuttumassa. Perhevapaiden uudistamisen sijaan Kataisen hallitushan iski kyntensä kotihoidontukeen esittäen sen pakkokiintiöimistä. 

Mikä näistä perhevapaamalleista olisi sitten paras? 

Meillä on erilaisia perheitä, joilla on erilaisia elämäntilanteita. Sitä pitää kunnioittaa. On tärkeää, että perheiden valinnanvapautta tuetaan.

Malleista B-malli mahdollistaisi parhaiten myös vanhempien yhtäaikaisen perhevapaiden käytön.

Enemmän tässä taitaa olla kyse rahoituksesta.

Osa toivoo valtion rahoitusosuuden kasvattamista, osa pitäytyisi nykyisissä valtion, työnantajien ja työntekijöiden rahoitusosuuksissa. Rahoituksen kehittäminen voisi onnistua nykyisen sairausvakuutusjärjestelmän puitteissa eikä erillinen vanhempainvakuutus ole välttämätön tavoitteiden toteuttamiseksi.