25.3.2015

Päätöksenteko lähemmäksi kansalaisia - hallintohimmeleistä selkoa Ranualla

Päivän kolmas tilaisuus Ranualla Kiireen Rajassa. Täysi tuvallinen pääsi esittämään joitakin kysymyksiä, joista kaikista kuulsi huoli joko Ranuan palveluista tai työpaikoista. Erityisesti pohdimme sitä, mitä SOTE-soppa merkitsee aluehallinnolle. Olisiko tässä paikka tuoda valtaa lähemmäksi lappilaisia?

Pekkarinen piti ytimekkään, vaikkakin aika pitkän, puheenvuoron Suomen aluehallinnosta. Siitä on muodustumassa sekava, kallis ja epädemokraattinen. 

Valtion toimintojan ollaan kokoamassa hallinnonaloittain putkiksi, joiden aluejaot vaihtelevat huomattavasti. Yksi hallinnonala jakaantuu viiteen eri alueeseen, toinen seitsemään, kolmas yhdeksään, neljäs viiteentoista jne. Näiden jaottelujen mukaan sama kunta voi pahimmillaan olla kallellaan useaan eri suuntaan: yhdessä asiassa itään, toisessa länteen, kolmannessa pohjoiseen jne.

Itse olen ollut koko ajan huolissani sosiaali- ja terveydenhuollon eli Sote-uudistuksen ns. miljoonapiireistä. Alkuperäisen, keskustankin kuittaaman mallin mukaan Lappi olisi ollut osa Oulusta johdettua miljoonan asukkaan kokonaisuutta. Vanhustenhuollosta, perusterveydenhoidosta ja sosiaalitoimestakin olisi päätetty tämän miljoonapiirin puitteissa. 

Tähän liittyy vakava uhka siitä, että päätöksen teon keskittyessä keskittyvät myös palvelut. Miten esimerkiksi n. 4000 asukkaan Ranuan ääni kuuluu oululaisten ja rovaniemeläisten rinnalla palvelupisteistä päätettäessä?

Pekkarinen esitti tilaisuudessa suorilla vaaleilla valittavaa maakuntavaltuustoa. Sen alaiset toimielimet vastaisivat valtion sijaan eri toiminnoista eli maakuntahallinto olisi se elin, joka nykyisten valtion "putkivirastojen" ja osin kuntien sijaan vastaisi viime kädessä eri sektoreista (sote, ymp.hallinto, maakunnan kehittäminen, tiestön ylläpito, toisen asteen koulutus yms.). 

Tämä olisi epäilymättä liikku oikeaan suuntaan. Maakuntien sisälläkin kuitenkin keskittämisessä varsin helposti onnistutaan. Ranualtakin ovat monen monet palvelut menneet Rovaniemelle.

Pitäisin tärkeänä etenkin sote-palveluiden osalta - ja varsinkin mikäli se käsitetään laajana eli perusterveydenhoito ja sosiaalitoimi mukaan luettuna - että siinäkin pidetään kiinni tasosta, joka on mahdollisimman lähellä palveluita tarvitsevia.

Nykyiset sairaanhoitopiirit ovat monella tapaa toimivia, kunhan kustannuspuoleen saadaan tiukempi kuri.