1.5.2018

Muodostetaan yhdessä Lapin malli – Lähtökohtana taata maakuntaan kaksi keskussairaalaa

Kirjoitus on julkaistu Uusi Rovaniemi -lehden Eduskunnasta-palstalla 1.5.2018

Sote-uudistuksesta äänestetään lopullisesti kesäkuussa. Kertaan vielä syitä, miksi uudistus on tarpeellinen.

Etenkin Lapissa on paljon ikäihmisiä. Heidän hoivan tarpeensa on luonnollisesti nuorempia suurempi.

Pelkosenniemellä on erilaiset mahdollisuudet hoitaa terveyspalvelut kuin Rovaniemellä tai Helsingillä. Maakunnan kokoinen toimija pystyy takamaan kutakin kuntaa paremmin riittävän määrän lääkäreitä ja hoitajia.

Toinen avain on avun tai hoivan oikea-aikaisuus. Riittävän varhaisessa vaiheessa annetulla avulla vältetään kalliimmat hoidot. Nyt monet kunnat ovat yrittäneet säästää terveyskeskuksista, joissa palvelut ovat heikentyneet.

Ajatus on panostaa jatkossa nimenomaan terveyskeskuksiin, jotta ihmiset eivät joutuisi vaativampaan sairaalahoitoon.

Tällä hetkellä moni sellainenkin potilas, joka olisi pärjännyt oikea-aikaisella terveyskeskuspalvelulla, lähetetään keskussairaalaan. Kuntien on kannattanut näin tehdä, koska sairaalapalveluista vastaavat sairaanhoitopiirit eli useat kunnat yhdessä.

Maakuntavaltuutetut tulevat päättämään sekä nyt kuntien vastuulla olevasta perusterveydenhoidosta että sairaanhoitopiirien vastuulla olevasta erikoissairaanhoidosta. Tästä tulee kannuste laittaa perusterveydenhoitoa kuntoon, koska erikoissairaanhoito on paljon sitä kalliimpaa.

Nykyisin sairaanhoitopiiri lähettää miljoonalaskun kuntaan ja se on vain maksettava.

Maakuntavaltuutettuja ei valita kuntakohtaisilla kiintiöillä. Kunkin valtuutetun odotetaan edustavan koko maakuntaa. Tämä tarkoittaa sitä, että rovaniemeläisten tulisi katsoa asioita myös enontekiöläisten näkökulmasta ja päinvastoin.

Yhteinen intressi pitäisi löytyä vahvasta perusterveydenhoidosta. Näin voidaan saada samalla rahalla enemmän aikaiseksi.

On lopulta kiinni maakuntavaltuutetuista, miltä Lapin oma sote-palvelu näyttää. Meillä on mahdollisuus yksinkertaiseen ja toimivaan malliin.

Kaksi keskussairaalaa ja terveysasema jokaiseen Lapin kuntaan. Osaavat lääkärit ja hoitajat on mahdollista varmistaa, koska yksittäisten kuntien sijaan heidät palkattaisiin maakuntaan.

Vetoan kaikkiin Lapin poliittisiin ryhmittymiin. Muodostetaan yhdessä Lapin malli, jonka lähtökohdan kaikki hyväksyisivät: jokaiseen kuntaan terveysasema ja maakuntaan kaksi keskussairaalaa.

Tämä on puhtaasti meidän lappilaisten käsissä. Sopimus laannuttaisi myös ulkoistusintoa.

Olisi valtava rauhoittava signaali, mikäli meillä lappilaisilla olisi jo tässä vaiheessa varmuus ja keskinäinen luottamus siitä, että kaikkien Lapin puolueiden tahto on, että palvelut turvataan koko laajan maakunnan alueella.