18.5.2020

Mitä maksaa? -ohjelmassa mukana keskustelemassa Suomen talouspolitiikasta

Suomessa on ollut keskustalainen valtiovarainministeri edellisen kerran vuonna 1987, eli omana syntymävuotenani. Moni onkin ollut kiinnostunut siitä, mitä on keskustalainen talouspolitiikka 2020-luvun Suomessa?
 

Tuoreimmassa Mitä maksaa? -ohjelmassa oli mukavaa keskustella hieman päivittäisagendaa laajemmin omasta talouspoliittisesta ajattelustani ja Suomen talouspolitiikasta.

Suomessa on ollut keskustalainen valtiovarainministeri edellisen kerran vuonna 1987, eli omana syntymävuotenani. Moni onkin ollut kiinnostunut siitä, mitä on keskustalainen talouspolitiikka 2020-luvun Suomessa?

Olen lähtenyt politiikkaan pitääkseni pienimmän puolta ja edistämään koko Suomen, kotiseutujemme hyvinvointia. Arvot ja ihanteet on kuitenkin sovitettava yhteen rajallisten resurssien kanssa. Tarvitsemme tiukkaakin taloudenpitoa, jotta yhteiskunnan pyörät pysyisivät pyörimässä ja emme kasaisi tuleville sukupolville kohtuutonta velkataakkaa.

Reilu ja toimiva markkinatalous on meille tärkeä ”renki”. Työ ja yrittäjyys sekä kansainvälinen yhteistyö ovat välttämättömiä asioita, jotta voimme pitää sosiaalisen oikeudenmukaisen edistämistä tärkeimpänä ohjenuoranamme.

Linkki ohjelmaan: https://areena.yle.fi/1-1811853?fbclid=IwAR3YMKnF3RWsnM2WdV_aK5qbGe0QGbJEfrS9QPu-S6cyr3TedQ2dZlDn9_w