29.12.2021

Mistä on kysymys tammikuun aluevaaleissa?

Alle kuukauden kuluttua pääkaupunkia lukuunottamatta Suomessa äänestetään historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Tuleva aluehallinto ei omaa yleistä toimivaltaa, kuten kunta, vaan hyvinvointialue keskittyy ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestämiseen. Jokainen äänioikeutettu lappilainen voi äänestää satojen ehdokkaiden joukosta omaansa Lapissa.

 

Kirjoitus on alunperin julkaistu Uusi Rovaniemi -lehdessä. Lue koko kolumni:

Alle kuukauden kuluttua pääkaupunkia lukuunottamatta Suomessa äänestetään historian ensimmäisissä aluevaaleissa. Tuleva aluehallinto ei omaa yleistä toimivaltaa, kuten kunta, vaan hyvinvointialue keskittyy ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä palo- ja pelastustoimen järjestämiseen. Jokainen äänioikeutettu lappilainen voi äänestää satojen ehdokkaiden joukosta omaansa Lapissa.

Keskustan pitkäaikainen tavoite on ollut maakunnallisen päätöksentekojärjestelmän luominen. Toisin kuin kriitikot väittää, kansanvaltainen välitason päätöksentekoelin vähentää byrokratiaa, ei lisää sitä. Nythän Lapissa jokainen kunta, sairaanhoitopiiri ja sosiaali- ja terveydenhoidon kuntayhtymä on ollut osaltaan vastuussa sosiaali- ja terveyspalveluista. Jatkossa niistä vastaa vain yksi Lapin hyvinvointialue. 

Hallinto ei ole tavoite itsessään, vaan ihmisten paremmat palvelut. Monessa Lapin kunnassa tilanne on esimerkiksi suun terveydenhoidon osalta sellainen, että kiireettömän ajan saa kyllä samalle vuodelle, mutta kovin pikaisesti se ei tule. Odotusajat ovat kuukausia. Ongelmien pitkittyessä ne usein monimutkaistuu, joten nopea hoitoon pääsy on ensiarvoisen tärkeää. 

Moni kunta on joutunut myös jatkuvasti tasapainottamaan yllätyksellisiä erikoissairaanhoidon laskuja muista toiminnoista leikkaamalla. Ei ole oikein, että koululaiset tai kulttuurielämä joutuvat kalliiden terveys- ja sosiaalipalveluiden maksumiehiksi. Jatkossa se, että Lappi yhtenä alueena vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista helpottaa kuntien talouspaineita. 

Lappi on lähes puolen Suomen kokoinen alue, jonka väestö jakaantuu karkeasti kolmeen Rovaniemelle, Kemi-Tornio alueelle ja muualle Lappiin. Kahden sairaanhoitopiirin yhdistäminen tulee vaatimaan enemmän työtä kuin muilla alueilla.

Iänikuinen vastakkainasettelu Rovaniemen ja Kemi-Tornio alueen välillä toivottavasti on jo historiaa. On selvää, että tarvitsemme nykyisen tasoiset palvelut jatkossakin niin jokaisessa lappilaisessa kunnassa terveyskeskusten kautta kuin Länsi-Pohjan ja Lapin keskussairaaloiden kautta. Länsi-Pohjan keskussairaalan heikentäminen ei paranna Lapin keskussairaalan palveluita, vaan ohjaisi maakunnan eteläalueen ihmiset yliopistolliseen sairaalaan Ouluun. Sinne valuisi myös lappilaisten veroeurot. 

Parasta tietenkin on, että mikään ei palveluiden käyttäjien kannalta ensi alkuun muuttuisi hyvinvointialueen aloittaessa. Pidemmällä tähtäimellä palveluiden pitää parantua ja järkevöityä. Saman katon alta saisi apua kaikenlaisiin vaivoihin sosiaalipuolesta lääkäripalveluihin ja aina vaativampaan erikoissairaanhoitoon asti.

Jotta lappilaisten ääni kuuluu tulevalla hyvinvointialueella, ihmisten on muistettava äänestää tammikuussa. Ensimmäinen kerta on aina jännittävä, mutta pianhan siitä tulee jo helposti muistettava tapa.