30.5.2024

Mikä on oikea puolueryhmä Keskustalle Euroopan parlamentissa?

Kysymys ei ole aivan helppo. Kansallisista puolueista osa sopii "kattoryhmäänsä" paremmin, osa vähän hankalammin.

Oma ryhmä on kuitenkin avain moneen, ilman ryhmää jäävien meppien vaikutusmahdollisuudet ovat paljon vähäisemmät.

Pian kautensa päättävässä EU-parlamentissa on seitsemän poliittista ryhmää, joihin kuuluu yhteensä 653 meppinä. Loput 52 ovat ryhmien ulkopuolella.

Keskustan mepit kuuluvat Renew Europe -ryhmään (entinen ALDE). Suomessa on käyty aika ajoin keskustelua, onko ryhmä Keskustalle oikea. Keskusta on kuitenkin saanut ryhmän linjaa muuttumaan esim. myönteisemmäksi maataloutta kohtaan.

Ryhmä on muutenkin kehittynyt vuosien myötä, ei vähiten siksi, että Ranskan presidentti Macronin puolue tuli ryhmään mukaan, jolloin myös sen nimi muutettiin. Ryhmän nykyinen puheenjohtaja Valérie Hayer on muuten pohjoisranskalaisen lypsykarjatilan tytär.

Se, että entisessä ryhmässä oli nimi "liberaalit" ärsytti joitakin. Eihän Keskustan perinteinen alkiolainen aate ole varsinaisesti liberalismia tai konservatismia, vaan jos jotain -ismiä pitää tunnustaa, niin etupäässä humanismia, ihmisyyttä.

On kuitenkin kysyttävä, mikä ryhmä olisi meille parempi? Emmehän voi mennä vasemmistoon, sosialistiryhmään tai vihreisiin - eikä toisaalta kovan oikeistonkaan ryhmät meille sovi. Renew Europe -ryhmässä, joka istuu parlamenttisalissakin vasemmiston ja oikeiston välissä, on myös sisarpuolueitamme, kuten Ruotsin ja Viron Keskustapuolueet. Suomesta myös RKP on tässä samassa ryhmässä.

Etenkin Perussuomalaisten parista on tullut joskus kritiikkiä siitä, missä ryhmässä keskustan mepit istuvat.

Perussuomalaiset olivat viime kaudella mukana ID-ryhmässä, joka edustaa laitaoikeiston kirjavia puolueita. Perussuomalaiset siirtyivät sieltä keväällä 2023 ECR-ryhmään. Omaa viiteryhmäänsä he ovat vaihtaneet kahdesti aikaisemminkin.

Ristiveto ECR:n ja ID:n piirissä tulee jatkumaan. Saksan ilmeisen Venäjä-myönteinen laitaoikeisto on menettämässä paikkansa ID:ssä, Unkarin Orbanin puolue taas haluaa ECR:ään, mutta siihen ryhmässä on vastustusta.

Keskusta on sen sijaan pysynyt koko ajan samassa ryhmittymässä ja pitkäjänteisellä työllä voinut vaikuttaa sen sisällä.

Ryhmässä ei ole myöskään ryhmäkuria, vaan mepit voivat toimia paljon vapaammin kuin joissain ryhmissä on yleensä mahdollista. Etukäteen tulee ilmoittaa, jos joissakin asioissa on ryhmän kantaa vastaan, mutta mitään sanktioita siitä ei seuraa.

Vaalit näyttävät, millaisia ryhmiä ja minkälaisilla voimasuhteilla uuteen EU-parlamenttiin syntyy.