22.10.2023

Mehiläinen Länsi-Pohjan tulevaisuudesta

Lapin hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu huomenna tähän asti ehkä tärkeimpään kokoukseensa. Kokouksessa päätetään Mehiläinen Länsi-Pohjan tulevaisuudesta ja sitä kautta myös alueen palveluista.

Muistanette, miten 2018 Kemi-Tornio alueella tehtiin iso sairaalaulkoistus perus- ja erikoissairaanhoidon osalta Mehiläinen Länsi-Pohjalle. Ratkaisu herätti kritiikkiä ministereitä myöten. Taustalla oli jälleen kerran kariutuneet erikoissairaanhoidon neuvottelut Lapin keskussairaalan kanssa. Muutakin haastetta oli sote-uudistukseen liittyen.

Olen tämän viiden vuoden ajan seurannut Mehiläisen toimintaa kotiseudullani ja käyttänyt tietenkin myös itse sen palveluita varsin tyytyväisenä asiakkaana. Voin vilpittömästi sanoa, että tällaisen valtavan sosiaali- ja terveyspalveluiden muutoksen keskellä ei kannattaisi Lapinkaan hyvinvointialueen aiheuttaa itse enää yhtään enempää epävarmuutta ja vielä suurempia muutoksia.

Niinpä tulen huomenna aluevaltuustossa tukemaan muutossopimusta ja jatkoa Mehiläinen Länsi-Pohjalle. Pidän sitä kaikista vastuullisimpana ja maltillisimpana tienä tässä vaiheessa Meri-Lapin ja koko Lapin hyvinvointialueen näkökulmasta. Mehiläinen Länsi-Pohja on pystynyt osoittamaan, että sen vuosittainen kulujen kasvuvauhti on ollut keskimäärin noin 1,13%, kun koko maan erikoissairaanhoidon kasvuvauhti on ollut keskimäärin jopa 3,7%.

Muutossopimuksen hankintalainmukaisuutta on kyseenalaistettu, mutta kuten selvitysmiehet Hannu Leskinen (entinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pitkäaikainen johtaja) sekä velvoiteoikeuden emeritusprofessori Juha Karhu toteavat, kyse on perusoikeuspunninnasta, jossa eri perusoikeudet kuten oikeus terveyspalveluihin ja sopimusvapaus ovat vaakakupissa, joten valtuutetuilla on laaja harkintavalta asiassa.

Hyvinvointialueen johtaja Jari Jokela on esittänyt sopimuksen päättämistä kahden vuoden jatkoajan jälkeen vuonna 2028, mutta yllättäen aluehallituksessa tehtiin esitys, että sopimus pitäisi päättää heti vuoden 2026 alusta. Jopa hyvinvointialuejohtaja Jokela on esittelytekstissään todennut, että liian nopea irtisanominen voi heikentää merkittävällä tavalla Länsi-Pohjan alueen palveluiden saatavuuden. Ihmettelen, miten osa päättäjistä on lähtenyt näinkin uskaliaaseen toimintaan, kun kysymyksessä on kuitenkin lappilaisten peruspalvelut liittyen henkeen ja terveyteen.

Tähän kokonaisuuteen liittyy tietenkin alueellamme paljon myös poliittista jännitettä. Osassa pieniä kuntia selvästi pelotellaan, että nimenomaan Länsi-Pohjan keskussairaala syö pienten terveyskeskusten elinvoimaa. Tämä on täydellistä propagandaa. Länsi-Pohjan keskussairaala on erittäin tärkeä linkki koko Lapin ja pohjoisen Suomen perus- ja erikoissairaanhoidon palveluiden suhteen.

Länsi-Pohjan heikentäminen heikentää myös Lapin keskussairaalaa. Maakunnan eteläisen osan erikoissairaanhoidon asiakasvirrat suuntautuvat tietenkin lopulta Oulun yliopistolliseen sairaalaan, jos palvelua ei ole saatavilla Kemi-Tornio alueella.

Kautta linjan poliittisissa tehtävässäni olen pitänyt esillä, miten tärkeää on, että Lapissa on kaksi keskussairaalaa ja jokaisessa kunnassa terveyskeskus. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan täydentäviä. Yhtä painokkaasti kuin olen vuosia tehnyt työtä Länsi-Pohjan keskussairaalan puolesta, puolustan myös jokaisen lappilaisen kunnan terveyskeskusta.

Yksityisiin terveyspalveluihin kohdistuu myös lähtökohtaista ideologista vastustusta osassa vasemmistopuolueita. Itse olen sitä kantaa, että yksityiseltä puolelta voidaan monessa asiassa myös oppia. Mehiläinen Länsi-Pohja on tavattoman hyvä asioiden mittaamisessa, tilastoinnissa, asiakastyytyväisyyden seuraamisessa ja monissa asioissa, mikä on aivan lapsen kengissä vielä hyvinvointialueilla. Ehkä he ovat kokeneet tämän välttämättömäksi tässä keskusteluilmapiirissä.

Mehiläinen Länsi-Pohja on tuonut myös kaikille alueen asukkaille mahdollisuuden digilääkärivastaanottoon kännykkäapplikaation kautta ja sehän toimii lääketieteellisesti helpoissa tapauksissa loistavasti. Tällainen palvelu pitäisi olla kaikilla lappilaisilla eikä palvelua ainakaan nyt saisi poistaa Länsi-Pohjan alueen ihmisiltä sopimuksen irtisanomisen myötä. Tämä olisi välitön palvelutason heikennys, mitä alueella juuri kaikista eniten pelätään.

Kemi-Tornio seutukunnalla on noussut hyvin nopeasti voimakasta liikehdintää tukemaan nimenomaan nyt Mehiläisen palvelutuottamista niin työntekijöiden kuin tuhansien alueen ihmistenkin puolesta. Laajassa Lapin maakunnassa toivon, että nimenomaan kulloistakin paikallista ääntä kuultaisiin ja ymmärrettäisiin ihmisten pelot palveluiden heikentymiseen liittyen. Kannattaa olla edelleen yhteydessä Lapin aluevaltuutetuihin ja kertoa oma näkemys asiasta.

Loppuviimein kysymyshän on siitä, että meidän on tarkoitus parantaa ihmisten palveluita, ei heikentää niitä.