13.3.2015

Maaseudun Tulevaisuus: ymmärretäänkö enää Lapin elinehtoja?

Mielipidekirjoitus MT:ssä.

Olen sitä mieltä, että jokaisella alueella ja maakunnalla on oltava omat menestymisen eväänsä. Jos niitä ei ole, ne etsitään.

Etelä-Suomen kaupungeista voimansa saava Vihreä liike on  kyseenalaistanut monella tapaa lappilaiset elinkeinot.

Iso maa kuitenkin kestää oikein toimien niin luontomatkailun, maa-, metsä- ja porotalouden, kaivannaisteollisuuden kuin turvetuotannonkin.

Toivottavasti jatkossa ne, joita päätökset koskettavat, saavat nykyistä suuremman sanansijan.

Jokaisella alueella ja maakunnalla on oltava omat menestymisen eväänsä. Jos niitä ei ole, ne etsitään.

Vihreä liike on ideologisin perustein kyseenalaistanut monin paikoin lappilaisen tavan elää kestävästi luonnonvaroista. Nämä ajatukset ovat viime vuosina saaneet liian suuren painoarvon maamme päätöksenteossa.

Etelä-Suomen kaupungeista voimansa saavalta Vihreältä liikkeeltä on kuultu heikosti perustellut aloitteet mm. turkistarhauksen kieltämiseen, matkailun rajoittamiseen, maatalouden kestävyyden kyseenalaistamiseen, turvetuotannon lopettamiseen, metsätalouden kestävyyteen ja koko maakuntien teollisen rakenteen osalta.

Tilannetta kärjisti nykyinen heikko hallitus, joka on antoi periksi monille vihreiden aloitteille.

Maatalous on ajettu selkä seinää vasten leikkauksilla ja uusilla vaatimuksilla. Kotimaisen turpeen verotus yli kaksinkertaistettiin. Nämä molemmat on tehty kotikutoisesti tilanteessa, jossa hallitukselta olisi tarvittu toimialoja uhkaavien seikkojen vuoksi turvaa, ei lisärasitteita.

Toivottavasti seuraava hallitus pystyy ylilyönnit välttämään ja palauttamaan tasapainon. Nyt politiikka on tehty liian kaukana sen seurauksista vastaavista.

Toivottavasti jatkossa ne, joita päätökset koskettavat, saavat nykyistä suuremman sanansijan.

Maata voi hyödyntää, kunhan pidämme huolta ympäristöstämme. Iso maa kestää niin luontomatkailun, maa-, metsä- ja porotalouden, kaivannaisteollisuuden kuin turvetuotannonkin.

Lapissa on vuosisatojen ajan tiedetty, miten maalla eletään. Kestävä ohje on: ihminen huolehtii maasta, maa ihmisestä.

Katri Kulmuni

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Tornio