21.11.2011

Laittoman maahanmuuton Venäjä

Naapurissani on Venäjän valtion dokumenttivirasto, joka huolehtii maahanmuuttajien asiakirjoista. Niinpä kotinurkillani pyörii joukko monenkirjavaa kansakuntaa, joka koettaa saada oikeutta työskennellä Venäjällä. Usein tämä byrokratian rattaissa odottaminen on työlästä ja kallista. Monet tyytyvätkin työskentelemään laittomasti kunnes törmäävät poliisiin. Poliisi päivystää aktiivisesti pitkin katuja tarkistelemassa ulkomaalaisilta näyttävien ihmisten asiakirjoja.

Venäjällä on valtavasti laittomia maahanmuuttajia. Arviot vaihtelevat 3 – 10 miljoonan välillä. Suurin osa maahanmuuttajista päätyy työskentelemään Moskovaan ja Pietariin. Siellä palkat ovat korkeimmat ja töitä riittää. Valtaosa laittomista maahanmuuttajista saapuu entisen Neuvostoliiton reuna-alueilta, etenkin Keski-Aasiasta.

Laittomiin maahanmuuttajiin suhtaudutaan venäläisessä mediassa äärimmäisen negatiivisesti. Tämä ruokkii ulkomaalaisvihamielisyyttä. Nuorempi polvi keskiaasialaisista maahanmuuttajista ei osaa venäjää enää yhtä sujuvasti kuin neuvostoaikana. Heidän uskontonsa poikkeaa ortodoksisesta valtauskonnosta. Maahanmuuttajat työskentelevät kehnoissa työoloissa, minkä nähdään polkevan venäläisten oikeuksia työmarkkinoilla. Maahanmuuttajat ovat yleensä työtehtävissä, joihin venäläiset eivät suostu. Valtaosa bussikuskeista ja siivoojista on maahanmuuttajia, kenties laittomia.

Keski-Aasian viisi maata ovat kuuluneet Venäjän vaikutuspiirin jo tsaarin ajoista. 1700-luvun lopulla venäläiset saapuivat Keski-Aasiaan, joka oli elänyt heimokulttuurisessa yhteiskunnassa vailla kansallisvaltioiden rajoja. Neuvostoaikana Keski-Aasiaa venäläistettiin. Toisen maailmansodan aikana alueelle siirrettiin paljon raskasteollisuutta sodan runtelemalta länsirintamalta. Keski-Aasia on toiminut Venäjälle tärkeänä yhteytenä Lähi-itään, Intiaan ja Kiinaan. Alue on ollut keskusjohtoisen Venäjän reunama, jonka kehittäminen ei kuitenkaan ole koskaan ollut tärkeysjärjestyksessä korkealla.

Itsenäistymisensä jälkeen Keski-Aasian mailla on ollut vaikeaa. Maista parhaiten on menestynyt Kazakstan suuren kokonsa ja rikkaiden luonnonvarojensa ansiosta. Joukon hännillä on pieni ja köyhä Tadzjikistan, joka koko 90-luvun kärsi verisestä sisällissodasta. Tadzjikistanissa ihmisten kuukausiansiot ovat noin 30 euroa!

Venäjän viranomaiset näkevät Keski-Aasiasta suuntautuvan laittoman maahanmuuton ennen kaikkea rajavalvonnan ongelmana. Venäläisille ei ole juolahtanut mieleen, että vuosikymmenten läsnäolo Keski-Aasiassa olisi jotenkin voinut heikentää maiden kykyä itsenäiseen asioiden hoitoon. Venäjällä ei ole kiinnostusta tukea toimivan kansalaisyhteiskunnan kehitystä Keski-Aasiassa. Pelkona on, että se heikentäisi Venäjän poliittista, taloudellista, sotilaallista ja strategista läsnäoloa näillä villeillä aroilla. Demokratiakehitys ja kansalaisten kohonnut hyvinvointi Keski-Aasiassa kuitenkin vähentäisi Venäjälle suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa.

Kotikerrostaloni pihan siisteydestä vastaava herra on selvästi yksi Keski-Aasiasta saapunut maahanmuuttaja. Kultainen hammasrivistö välkkyen hän tervehtii minua ystävällisesti aamuisin. Setä työskentelee aina aamuhämäristä illan pimeyteen. Piha on moitteettomassa kunnossa. Työperäinen maahanmuutto on osoittautunut ainakin pihapiirissäni onnistuneeksi ratkaisuksi. 

 

Kirjoitus on julkaistu kolumnina Lounais-Lapissa.