25.8.2019

Katrilta Keskustalle 100 päivän ohjelma

Nyt linjataan kenen johdolla keskusta voi palata merkittävien puolueiden sarjaan 2020 –luvulla. Keskusta tarvitsee uuden alun. 

 

Jos tulen valituksi keskustan puheenjohtajaksi haluan, että ryhdymme rakentamaan yhdessä uutta keskustan nousua.

 

Olen rakentanut keskustalle rungon 100 päivän toimintaohjelmasta, johon haluan teidän kaikkien osallistuvan. 

Toivonliike - Keskustan 100 päivän ohjelma 

 

Nyt linjataan kenen johdolla keskusta voi palata merkittävien puolueiden sarjaan 2020 –luvulla. Keskusta tarvitsee uuden alun. 

Keskusta on historiansa yhdessä hankalimmassa tilanteessa. Puolue on kokenut historiallisen suuren vaalitappion. Puoluetta on koeteltu ja ryvetetty. Moni kysyy minne nyt keskusta. 

Vanha viisas, edesmennyt keskustapoliitikko Ahti Pekkala totesi aina huolestuneille puolueihmisille, että ”muistakaa siskot ja veljet, koskaan tilanne ei ole niin paha, eikä se myöskään ole niin hyvä kuin oletamme tai pelkäämme”. Pekkalan sanat pätevät tänäänkin. Keskustan tilanne on huono, mutta ei niin huono ettemmekö kykene yhdessä nousemaan tästä.

Jos tulen valituksi keskustan puheenjohtajaksi haluan, että ryhdymme rakentamaan yhdessä uutta keskustan nousua. Olen rakentanut keskustalle rungon 100 päivän toimintaohjelmasta, johon haluan teidän kaikkien osallistuvan. 


1.    Osallistamisen kulttuuri - keskusta on keskusteleva puolue
 

Keskustan linja ja sydän löytyy vain kentän äänen kautta ja keskustan vihreän kaikki värit vain keskustelemalla ja herkästi kuuntelemalla.

Keskustalaiset pääsevät johdollani heti vaikuttamaan. Keräämme kahden viikon ajan kentältä ja puolue-elimiltä ideoita puheenjohtajan 100 ensimmäisen päivän tehtävään. Näistä koostettu 100 päivän toimintaohjelma käydään läpi puoluehallituksessa yhdessä ja ryhdytään sen jälkeen rivakasti töihin. Tässä esittelen rungon niistä toimista, joihin puheenjohtajana välittömästi tarttuisin.

Keskustan tilanne pitää vakauttaa ja veret pitää saada kiertämään. Se on onnistuu yhteisellä tekemisellä.

Osallistamisen ja osallistumisen tulee olla arkipäivää. Ihmisten kohtaaminen ja osallisuus ovat kaiken puoluetoiminnan ja poliittisen vaikuttamisen perusta. Haluan osallistaa ihmisiä aktiivisesti perinteisin ja uusin keinoin.

Laajaa ja tulevaisuuteen katsovaa poliittista ohjelmatyötä on jatkettava. Ohjelmatöiden jalkauttamista on tehostettava myös piiri- ja paikallistasolle. Ohjelmatyö ja siihen osallistuminen on puolueen olemassaolon perusta. Haluan sitoutua siihen ja lupaan johtaa puolueen ohjelmatyötä, jos tulen valituksi puheenjohtajaksi.

Keskustan on myös hyödynnettävä digitalisaation mahdollistamat vaikuttamisen väylät. Kyselyjä kentälle ja puolue-elimille tulee tehdä nopeallakin aikajänteellä. Olemme kaikki tulleet liikkeeseen mukaan vaikuttaaksemme sen linjaan. 

 

Sadan päivän aikana:

 1. Keräämme heti ensimmäisen kahden viikon ajan kentältä ja puolue-elimiltä ideoita puheenjohtajan 100 ensimmäisen päivän tehtävään.
 2. käynnistetään eri yhteiskunnallisiin haasteisiin vastauksia etsivät työryhmät. Näitä ovat esimerkiksi tasapainoista aluekehitystä ja ympäristökysymyksiä pohtivat työryhmät. 
 3. Myös tässä työssä hyödynnetään uudella tavalla kentän kuulemista erilaisin taustakyselyin ja teemallisin keskustelutilaisuuksin
 4. Keskeisiin kysymyksiin vastauksia hakevien työryhmien työt tulee saattaa Vantaan puoluekokouksessa keskusteluun ja päätöksenteon alle.

 

2.    Faktoihin perustuen - tieto on valtaa
 

Meidän on tehtävä laaja ja koko Suomen kattava analyysi menneistä vaaleista. Epäonnistumisista ja virheistä on opittava ja käännettävä ne positiiviseksi tekemiseksi. Kerättyä tietoa on valjastettava käyttöömme tulevia vaaleja varten. Kannatuksemme nousee kovalla työllä ja hankitun tiedon taitavalla käytöllä. 

Ylisukupolviset arvomme elävät ajassa ja sopivat tähän päivään ja huomiseen vain, jos elämme ja toteutamme niitä todeksi faktoihin perustuen. 

Keskustan on oltava keskellä, mutta myös askeleen muita edellä. Puheenjohtajana haluaisin kehittää keskustasta tietoa taitavasti hyödyntävän puolueen. 

 

Sadan päivän aikana:

 1. Tilaamme kattavan taustaselvityksen siitä miksi niin moni 2015 meitä äänestänyt jätti äänestämättä Keskustaa viime kevään vaaleissa. Tämä asiantuntijoiden tekemä taustatieto saatetaan kaikkien keskustalaisten käyttöön
 2. Puolueen oman arvion lisäksi pyydämme ja kannustamme myös muita tekemään arvioita vaalitappion syistä. Esimerkiksi Seppo Kääriäinen on esittämässä oman arvionsa. Myös Keskustanuoret voisivat tehdä omansa, samoin ajatuspaja E2:n tekemä arvio tarvitaan.

 

3.    Politiikka takaisin politiikkaan
 

Ihmiset haluavat vaikuttaa ja tehdä politiikkaa. Haluan käynnistää mittavan koulutus -ja kehitysohjelman, joka tukee keskustan jäseniä, ehdokkaita ja aktiiveja poliittisessa toiminnassa. Keskustalla on tulevaisuudessa koulutusohjelmansa ansioista taitavimmat ja viekkaimmat politiikantekijät kaikilla tasoilla.

Keskusta ei ole vain kahvia keittävä järjestökoneisto, vaan jokainen sen jäsen saa politiikan teon tehokkaat avaimet käyttöönsä –  kuntapolitiikasta aina valtakunnalliseen vaikuttamiseen. Yhdessä olemme vahvoja. Joskus ennen oli sanonta, että Maalaisliitto on poliittisessa toiminnassa viekas ja taitava. Keskustasta on taas tehtävä viekas ja taitava. 


Sadan päivän aikana:

 1. Käynnistetään mittava koulutus- ja kehitysohjelma, tavoitteena meidän keskustalaisten toimijoiden osaamisen parantaminen
 2. Tuotetaan materiaalia, oppaita ja annetaan neuvoja politiikan tekemiseen. Helppoja ja selkeitä ohjeita tarvitaan mm. sosiaalisen median hyödyntämiseen. 

 

4.    Arviointia matkan varrella - ei vain vaaleissa

Kansan luottamus voitetaan aina vasta vaaleissa, mutta on tärkeää tehdä kokonaisvaltaista arviointia toiminnastamme myös vaalien välillä. Keskustalaiset kiertävät kenttää myös vaalien väleillä, herättävät keskustelua sosiaalisessa mediassa ja tekevät politiikkaa ajassa, vakaat ja vahvat arvot muistaen.

Aion tehdä 100 päivän päätteeksi arvion siitä, missä tämä kansanliike menee, missä olemme onnistuneet ja missä tulee edelleen kääntää keskustalaivan suuntaa. Tämä arvio koskee myös itseäni.  

 

Sadan päivän aikana:

 1. Toteutetaan laaja kenttäkysely Keskustan tilasta ja toivotusta tulevaisuuden suunnasta
 2. Esitän sadan päivän päätteeksi oman arvioni Keskustan tilanteesta ja suunnasta

 

5.    Puheenjohtaja on puolueen palvelija 
 

Nyt valitaan kansanliikkeelle puheenjohtajaa. Aion tehdä työtä tämän liikkeen eteen. On uskallettava puhua arvoista, uskallettava ottaa kantaa. Uskallettava samalla viedä liikettä eteenpäin ja juurilleen. On myös rohjettava kysyä kenen johdolla keskusta palaa 2020 –luvun merkittäväksi vaikuttajaksi. 

Aion keskustan puheenjohtajana käyttää vähintään kaksi päivää viikosta puoluetyöhön ja puolueväen johtamiseen. Poliittisessa vastuussa keskustan puheenjohtaja on joka päivä. Joka torstai kokoontuu puolue-elimet, puoluehallitus tai työvaliokunta, tai joku työryhmä. Haluan luoda myös aktiivisen keskusteluyhteyden eri sidosryhmien kanssa.

Joka viikko täytyy myös löytyä aikaa kentällä kiertämiseen. Olette tottuneet näkemään minut usein kentällä. Niin aion olla jatkossakin. 

 

Sadan päivän aikana:

 1. Aloitan käytännön, jossa puheenjohtaja käyttää vähintään kaksi päivää viikosta Keskustan asioihin. Toinen päivistä on kentän kiertämistä ja kuulemista, toinen puolue-elinten tai ohjelmatyöhön käytettävää. 
 2. Tämän mahdollistaa sen, että tulen kiertämään jokaisessa Suomen maakunnassa ensimmäisen sadan päivän aikana. Nyt tarvitaan uskonpalautus ja ryhtiliike läpi Suomen. 
 3. Puolue-elinten asemaa vahvistetaan politiikan linjaajana. Puoluehallituksesta ja sen työvaliokunnasta tehdään politiikan linjaamisen foorumi.

 

6. Keskustan viestintä kaipaa päivitystä ja terhakoitumista
 

Viestinnän merkitys politiikassa korostuu aina vain enemmän. Viestintä on ihmisten kohtaamista, osallistumista poliittiseen työhön. 

Tarvitsemme kokonaisvaltaisen viestinnän uudistamisen. Jatkossa keskusta viestii monin eri tavoin. Tarvitsemme perinteisiä kenttäkirjeitä, kohtaamisia, tupailtoja ja suuria yleisötilaisuuksia. 

Tarvitsemme myös uutta. Digiaika haastaa puoluetta. Digitaalinen ja sosiaalinen media on otettava paremmin haltuun. Tupailtojen ja kenttäkierrosten ohella tulisin keskustan puheenjohtajana näkymään aktiivisesti sosiaalisen median eri kanavoissa. 

Uudet osallistumisen ja viestinnän muodot on otettava tehokkaaseen käyttöön koko joukkueena. Koko puoluejohto, ministeriryhmä, eduskuntaryhmä tulee aktivoida paremmin eri medioiden käyttöön. 

 

Sadan päivän aikana:

 1. Viestintä rakennetaan laajalla kärjellä. Meistä jokainen on omalla tavallaan Keskustan käyntikortti ulospäin. 
 2. Uudistetaan Keskustan some-näkyvyys

 

7. Puoluetoiminta tarvitsee lisää resursseja

Puoluetoiminta tarvitsee resursseja. Lupaan osaltani uudistaa ja tehostaa puolueen varainhankinnan. Varainhankinnan tulee olla monipuolista, siinä pitää olla vanhaa, uutta ja vähän lainattua. Varainhankinnan uudistamisessa sitoudun siihen, että varainhankinnasta osa kanavoituu myös piireille ja vaaleissa oleville ehdokkaille. 

Lupaan laittaa itseni likoon myös varainhankinnassa. Varainhankinnan tulee uudistua, noudattaa yhdessä sovittuja sääntöjä ja sen tulee olla läpinäkyvää. 

 

Sadan päivän aikana:

 1. Uudistetaan varainhankintaa siten, että se hyödyttää suoraan myös piirejä ja vaaleissa ehdolla olevia

 

8. Mitä muuta? Kerro sinä! Sinua tarvitaan!

 

Hyvä keskustalainen. Tämä on luonnos keskustan 100 päivän toimintaohjelmaksi. Haluan, että sinä kerrot oman rehellisen ja innostavan näkemyksesi keskustan kehittämiseksi. 

Keskusta on Toivonliike. Nostetaan se yhdessä jaloilleen ja vahvaksi. Kutsun sinua mukaan. 

 

Katri Kulmuni

Puheenjohtajaehdokas