13.2.2020

Katrin kynästä: Kuntien tilanteen ja talouden vahvistaminen on vahvasti hallituksen agendalla

Suomen ja suomalaisten pärjääminen edellyttää kuntien menestystä. Valtion ja kuntien välinen toimiva vuorovaikutus on välttämätöntä.

Paikallisuus on Keskustan tärkeimpiä arvoja. Jokainen meistä kantaa vastuun oman yhteisönsä ja lähialueensa kehittämisestä. Valtakunnan politiikalla luodaan puitteet, mutta tärkeimmät päätökset tehdään lähellä ihmistä.

Suomessa on poikkeuksellisen vahvat itsehallinnolliset kunnat. Kunnat vastaavat siitä, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuudet tehdä hyviä arjen valintoja ja päästä laadukkaisiin palveluihin.

Suomen ja suomalaisten pärjääminen edellyttää kuntien menestystä. Valtion ja kuntien välinen toimiva vuorovaikutus on välttämätöntä. Kun toissa vaalikaudella silloinen hallitus piirteli Suomen kuntakarttaa uusiksi, rikkoi se luottamusta ja pysäytti paikallisen kehittämistyön.

Tänään julkaistiin valtiovarainministeriön selvitys kuntien tilanteessa. Tilannekuva nostaa esille monia vakavia kysymyksiä. Väestö ikääntyy ja syntyvyys on historiallisen alhaisella tasolla. Ihmisten ja alueiden väliset erot ovat kasvussa. Kuntien talous sakkaa.

Ihmisten toimivat palvelut edellyttävät kunnossa olevia kuntia. Tämän vuoksi sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus on välttämätöntä saada maaliin. Uudistusta on tehty jo kymmenen vuoden ajan. Ensin sen kaatoi suurkuntavillitys, myöhemmin valinnanvapaus.

Epäonnistuminen on johtanut siihen, että monet kunnat joutuvat elämään kädestä suuhun maksaessaan erikoissairaanhoidon kalliita laskuja. Kunnan muun toiminnan kehittäminen voi olla tämän vuoksi lähes mahdotonta.

Onneksi sote-uudistuksen valmistelu on nyt hyvällä mallilla. Sosiaali- ja terveydenhuolto saa vahvemmat maakunnalliset hartiat vuonna 2023. Tämä vakauttaa kuntien tilannetta ja vapauttaa voimavaroja uuden rakentamiseen.

Soten lisäksi on välttämätöntä, että ihmiset pääsevät kiinni työnsyrjään. Työllisyystavoitteessa onnistuminen lisäisi myös kuntien tuloja ja vähentäisi menoja. Kunnilla itsellään on tässä keskeinen rooli. Aktiivinen paikallinen yrittäjyys- ja elinkeinopolitiikka sekä kuntien omat työllisyyspalvelut luovat pohjaa koko Suomen nousulle.

Kuntien tilanteen ja talouden vahvistaminen on vahvasti hallituksen agendalla. Julkisen talouden tulot ja menot ovat saatava tasapainoon vuoteen 2023 mennessä. Tämä edellyttää myös kuntien talouden vahvistumista. Teemme kuntakentän kanssa tiivistä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi.