19.2.2020

Katrin Kynästä: Keskustelua velkaantumisesta, tapaaminen Viron pääministerin kanssa sekä illan K-Studio! 

Muutama sana velkaantumisesta, tapaaminen Viron pääministeri Jüri Rataksen kanssa sekä linkki illan K-Studioon! 

Eduskunnassa keskusteltiin tänään velkaantumiseen liittyvistä ongelmista. Ihmisten henkilökohtaiset taloudelliset ongelmat ja kotitalouksien kasvava velkaantuminen herättävät huolta.

Kasvanut velkaantuminen tekee meistä haavoittuvia. Tulojen supistuessa tai korkojen noustessa velan hallitseminen voi käydä erittäin vaikeaksi. Tämä altistaa koko rahoitusjärjestelmämme ja taloutemme entistä suuremmille riskeille.

Valtaosa kotitalouksien velkaantumisesta liittyy asumisen kallistumiseen. Meistä suomalaisista on tullut myös entistä suurempia riskinottajia. Tämä näkyy kulutusluottojen ja talonyhtiölainojen nopeana kasvuna.

Pikavippibisnestä suitsittiin viime kaudella, mutta edelleenkin lainsäädännössä vaikuttaa olevan epäoikeudenmukaisuuksia, joita on syytä korjata.

Velkaantumisen hillinnän keinoja on mietitty asiaa pohtineessa työryhmässä. Esillä on ollut kolme keskeistä ajatusta. Kotitalouksien luotoille asetettaisiin tuloihin sidottu katto. Asuntolainojen takaisinmaksuaikaa rajattaisiin. Lisäksi talonyhtiölainoja maltillistettaisiin asettamalla niille yläraja suhteessa asuntojen velattomaan myyntihintaan.

Näihin liittyy hyviä ja huonoja puolia. Asiansa vastuullisesti hoitavien ja kulutuksensa realistisesti mitoittavien tunnollisten suomalaisten elämää ei pidä hankaloittaa.

Hyvä peruspelisääntö on se, että menot täytyy pysytä sovittamaan aina tuloihin ja vaurastumisen on oltava jokaiselle mahdollista.

* * *

Iltapäivällä minulla oli eduskunnassa myös tapaaminen Viron pääministeri Jüri Rataksen kanssa. Hän on siis samalla kertaa sekä veljeskansamme että sisarpuolueemme johtaja. Ratas valittiin vuonna 2016 Viron Keskustapuolueen puheenjohtajaksi ja samoihin aikoihin myös pääministeriksi. Pidän hyvin tärkeänä tätä kaikkea yhteistoimintaa Suomenlahden yli, mitä tehdään, ja sitä työtä pitää entisestään kehittää.

Illalla pidin puoluetoimistolta Apollonkadulta K-studio lähetyksen, jossa vastaan minulle esitettyihin kysymyksiin ja kerron ajankohtaisesta poliittisesta tilanteesta. Pidämme jatkossa säännöllisesti näitä lähetyksiä. Tämän päivän lähetyksen näet:

https://www.facebook.com/kulmuni/videos/187359175826290/