6.2.2020

Katrin Kynästä: Hoitajamitoituksesta

Yhteiskunnan sivistystason mittaa, kuinka se kohtelee ikäihmisiään. Jokainen vanhus on hyvän hoidon ja hoivan arvoinen. Niin yksin omassa kodissaan, ikääntyvän kumppaninsa kanssa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalla on oltava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.

Yhteiskunnan sivistystason mittaa, kuinka se kohtelee ikäihmisiään. Jokainen vanhus on hyvän hoidon ja hoivan arvoinen. Niin yksin omassa kodissaan, ikääntyvän kumppaninsa kanssa tai tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvalla on oltava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen.

Hyvä hoito edellyttää lisää ammattilaisia hoito- ja hoivatyön. Keskustan mielestä on tärkeä asia, että jatkossa kymmentä vanhusta kohden pitää olla seitsemän hoitajaa. Sitova velvoite kirjataan lakiin. Lisäksi jokaisen vanhuksen yksilöllinen hoidon tarve arvioidaan jatkossa aiempaa tarkemmin.

Parannus nykyiseen on todella merkittävä. Tällä hetkellä suositus on, että kymmentä vanhusta kohden pitää olla viisi hoitajaa.

Muutos ei tapahdu hetkessä. Kunnilla on siirtymäaikaa 1.4.2023 asti. Tuolloin sote-palvelut ovat jo maakunnan vastuulla ja niistä vastaa leveämmät hartiat.

Uudistus ei ole maksuton. Vanhusten laadukas hoiva on kuitenkin sen verran merkittävä asia, että haluamme hoitaa sen kuntoon. Tarvittava lisärahoitus otetaan sosiaali- ja terveysministeriön menojen sisältä.

Uudistuksen merkittävin haaste on uusien hoitoalan ammattilaisten löytäminen. Työolojen parantaminen on välttämätöntä, jotta hoitajat jaksavat työssään. Uusien hoitajien koulutukseen etsitään ratkaisuja. Myös ulkomailta tulevien hoitajien palkkaaminen on yksi vaihtoehto.

Hoivateknologiassa on erittäin paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Uusi teknologia voi tukea parempien ja ihmislähtöisempien palvelujen kehittämistä. Hoitajamitoitusratkaisu toivon mukaan vapauttaa yhteiskunnan voimavaroja tähän tärkeään kehittämistyöhön. Suomalaiset yritykset voivat olla tässä aktiivisesti mukana tarjoamassa omia ratkaisujaan.