17.1.2015

Katri Kemissä Cafe Iiriksessä: Miten Lapin kaivokset liikkeelle?

Katri kahvitti Kemiläisiä Cafe Iiriksessä. Aamun aikana kuulumiset vaihdettiin 30 kemiläisetn kanssa. 

Puheenaiheista nousi esiin etenkin kysymys Suomen kaivospolitiikasta. Voisiko valtio olla voimallisemmin mukana Lapin kehittämisessä?

Suomi valitsi 1990-2000 -lukujen aikana Ruotsista eroavan tien. Valtio myi kaivosomistuksensa, koulutuksessa luotettiin IT-sektoriin ja erään väitöskirjan mukaan ylipäänsä Suomessa valittiin IT-sektori luonnonvaroihin nojaavan talouspolitiikan sijaa. 

Tässä toimittiin varmasti oikein, sen verran valtava oli Nokian nousu. Yhtälailla kaikkien munien samaan koriin laittaminen näytti kääntöpuolensa kännykkäkaupan romahtaessa. 

Mielestäni on selvää, ettei luonnonvaroiltaan rikkaalla Suomella ole varaa jättäytyä pelkän teknologiaosaamisen varaan. Kansallinen teollisuuspolitiikka tulisi ottaa uudelleen esille, nyt luonnonvarojen merkityksen tunnistaen. 

Vähimmilään valtion tulee luoda edellytykset luonnonvarojen hyödyntämiselle: liikenneyhteydet, koko maan asuttuna pitäminen, koulutuspaikkojen turvaaminen metsä-, maatalous-kuljetus- ja kaivossektorilla. 

Ruotsissa Kiirunan menestyksellisen kaivoksen omistaa valtio. Myös valtion omistajapolitiikka tulee miettiä uusiksi. Voisimmeko nostaa valtion roolia kansallisvarojemme hyödyntämiseen tähtäävässä, valtavia pääomia vaativilla toimialoilla? Telebusiness ja monet muut jo liikkeelle lähteneet toimialat eivät samassa määrin valtion roolia enää tarvitse.