29.5.2024

Katrin eurovaalikyselyn tulokset - Unionin tulisi keskittyä turvallisuuden ja talouden vahvistamiseen

Katrin kampanjaa varten toteuttama kysely (15.-29.5.) keräsi vajaan 300 vastausta. Tärkeimmiksi teemoiksi nousivat turvallisuus, talous ja maatalous.

Myös metsäsääntelyn katsotaan menneen liian pitkälle, tavoitteita voi EU-tasolla asettaa, mutta keinot tulisi jättää jäsenmaiden päätettäväksi.

Jäsenmaiden yhteisvastuullista velanottoa ei kannatettu, mutta tästä poikkeuksen voisi tehdä lähinnä Euroopan puolustusteollisuuden ja varautumisen vahvistaminen.

Laittoman maahantulon estämiseksi ns. Ruandan malli ei saanut juurikaan kannatusta. Mallissa turvapaikkahaun lisäksi myös turvapaikan saaneet ohjattaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin.

Euroopan unionin vuoden 2050 ilmastotavoitetta 2/3 osaa vastanneista piti sopivana. Hieman suurempi osa vastaajista olisi lykkäämässä tavoitetta kuin sen aikaistamisen kannattajia.

Omaa ruoantuotannon turvaamista pidetään erittäin tärkeänä. 9/10 pitäisi tuet ennallaan tai jopa nostaisi niitä. Teeman tärkeys näkyi myös kysyttäessä toivottua Suomen komissaarin salkkua, jossa maatalouskomissaariutta kannatti lähes puolet.

Itälaajentamista kannatetaan, mutta vasta kun ehdokasmaa on täyttänyt kaikki jäsenyyskriteerit.

KATSO TARKEMMAT VASTAUKSET PAINAMALLA TÄSTÄ!