3.6.2016

Katri Suomenmaassa: Vahvat seudut pitävät Suomen voimissaan

Sipilän hallituksella on takanaan ensimmäinen vuosi. Keskustajohtoinen hallitus on ehtinyt tehdä monta merkittävää päätöstä Suomen suunnan muuttamiseksi. Tärkein näistä on vahvan maakuntahallinnon luominen.

Tulevaisuudessa maakunnat voivat kehittää alueensa hyvinvointia itsenäisemmin. Omaa maakuntaa koskevat päätökset tehdään maakunnan sisällä. Tämä on merkittävä ajatustavan muutos, joka tuo paljon mahdollisuuksia koko Suomen hyvinvoinnin edistämiseen.

 

Julkaistu mielipidekirjoituksena Suomenmaassa 3.6.2016:

Vahvat seudut pitävät Suomen voimissaan

Sipilän hallituksella on takanaan ensimmäinen vuosi. Keskustajohtoinen hallitus on ehtinyt tehdä monta merkittävää päätöstä Suomen suunnan muuttamiseksi. Tärkein näistä on vahvan maakuntahallinnon luominen.

Tulevaisuudessa maakunnat voivat kehittää alueensa hyvinvointia itsenäisemmin. Omaa maakuntaa koskevat päätökset tehdään maakunnan sisällä. Tämä on merkittävä ajatustavan muutos, joka tuo paljon mahdollisuuksia koko Suomen hyvinvoinnin edistämiseen.

Kiertäessäni eri puolilla Suomea monet ihmiset ovat kertoneet tyytyväisyytensä siihen, että politiikassa siirrytään pääkaupunkiseudun ja muutaman muun suurkaupungin kehittämiseen tähtäävästä metropolipolitiikasta maakuntien vahvistamiseen. Samalla ihmiset ovat kuitenkin esittäneet huolensa siitä, tarkoittaako maakuntahallinto vain maakuntakeskusten kehittämistä.

Tunnen torniolaisena tämän kysymyksen varsin hyvin. Seutukunnissa eri puolilla maata käydään jatkuvasti tätä samaa pohdintaa.

Seutujen vahvistaminen on erittäin tärkeää. Maakuntakeskusten rinnalla meillä on noin 70 vahvaa seutukuntaa, jotka rakentuvat ihmisten luonnollisen kanssakäymisen sekä työssäkäynnin ja taloudellisen yhteistyön varaan. Meidän on pidettävä huoli näiden kaikkien alueiden tasapainoisesta kehittämisestä, jotta saamme maamme voimavarat käyttöön.

Tulevissa päätöksissä on otettava paremmin huomioon seutujen kehittäminen. Kun tehdään päätöksiä uuden luomisesta tai valitettavasti joskus myös vanhan lakkauttamisesta, on niiden kohdistuttava tasapuolisesti eri puolille maata. Säästöjen kerrannaisvaikutukset eivät saa kohtuuttomasti kasautua tietylle ihmisryhmälle tai seutukunnalle.

Kunnat voivat keskittyä tulevaisuudessa entistä paremmin elinkeinotoimintaan sekä sivistyspalvelujen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Seudut voivat kirkastaa omaa profiiliaan.

Seuduilla tarvitaan kuitenkin vahvaa valtakunnallista tukea. Keskustan on nostettava tulevien kunta- ja maakuntavaalien kärkiteemakseen koko Suomen tasapainoinen kehittäminen.

Historiallinen kuntakentän muutos voi olla kuntien, seutujen ja alueiden kannalta sekä uhka että mahdollisuus. Meidän on yhteisvoimin käännettävä uhkat mahdollisuuksiksi ja annettava jokaiselle suomalaiselle toivo paremmasta.

 

Katri Kulmuni

Kansanedustaja, keskustan varapuheenjohtajaehdokas

Tornio