19.3.2015

Katri Ivalossa: hallituksen energiapolitiikan tempoilu ollut päätöntä

Energiaministeri Vapaavuori linjasi Kalevassa viikko sitten, että tuulivoiman tukia ei tule leikata, vaikka teknologian kehitys on alentanut investointikustannuksia. Vapaavuoren mukaan Suomi kaipaa epätoivoisesti investointeja, ja yksi selkeä este tai ainakin hidaste uusille investoinneille on valtion aika ajoin poukkoileva ja ennustamaton sääntely.

Sama ministeri on kuitenkin toiminut juuri vastoin omaa ohjettaan Suomelle luontaisen metsäenergian osalta.

Energia-asioista kysellään erittäin paljon. Tuulivoiman osalta pitää paikat miettiä erittäin tarkkaan ja kuntalaisia kuullen. Tuulivoiman tukia tulisi ihan maalaisjärjen perusteella leikata sitä mukaan kun teknologian kehitys laskee investointikustannuksia.

Energiaministeri Vapaavuori kuitenkin linjasi Kalevassa viikko sitten, että tuulivoiman tukia ei tule leikata, vaikka teknologian kehitys on siis alentanut ja tulee edelleen alentamaan investointikustannuksia.

Vapaavuoren mukaan Suomi kaipaa epätoivoisesti investointeja, ja yksi selkeä este tai ainakin hidaste uusille investoinneille on valtion aika ajoin poukkoileva ja ennustamaton sääntely.

Sama ministeri on kuitenkin toiminut juuri vastoin omaa ohjettaan Suomelle luontaisen metsäenergian osalta.

Hallitus ensin leikkasi metsähakkeen sähkön tuotantotuen kolmannekseen. Sen jälkeen huomattiin virheen tehdyn, kun useat voimalaitokset ryhtyivät siirtymään kotimaisesta uusiutuvasta puusta tuontihiileen. Hallitus ilmoitti palauttavansa tuen aiemman tasolle.

Tämän jälkeen nähtiin vielä viimeinen näytös, kun hallitus runnoi läpi lähes kaikkien toimijoiden turhana pitämän metsähakkeen jakamisen kahteen – sitä seuranneine byrokrattisine valvontajärjestelmineen. Samassa yhteydessä hallituksen jo kertalleen varmaksi lupaama turpeen veron alennus ensi vuoden alusta siirtyi odottamaan rajauksen komissiokäsittelyä.

Koita tässä ympäristössä sitten investoida metsäenergian käyttöön.

Vesivoimasta en kannata sitä Vuotosta, joka aikoinaan torpattiin. Olisiko mahdollista etsiä jotakin ei niin suurta ratkaisua, mutta joka huomioisi Rovaniemen tulvasuojelun?