25.1.2023

Huomio tunnin junista maanteiden kunnostamiseen

Valtiovarainministeriö julkaisi eilen selvityksensä suurten ns. tunnin junien vaatimien ratojen kustannuksista. Selvitys pitkälti kumoaa väitteen siitä, että ratahankkeet eroaisivat ainakaan positiivisesti kannattavuudessaan muista liikennehankkeista.

Mitään merkittävää markkinaehtoista tuloa ei näille ratayhteyksille näyttäisi olevan tulossa. Tämä on tietenkin vastoin hanketta edistäneiden näkemyksiä, jotka ovat arvioineet, että hankkeista saatavilla liikennöinti- ja käyttäjämaksuilla sekä kiinteistökehityksellä asemaseuduilla saataisiin aikanaan merkittäviä tuloja kattamaan ratainvestointeja.

Puhtaasti julkisen sektorin maksuosuus alustavan arvion mukaan voi nousta Turun tunnin junassa noin 4,8 miljardiin euroon, Suomi-radassa samoin noin 4,8 miljardiin euroon sekä Itäradassa noin 3,5 miljardiin euroon. Yhteensä investoinnit edellyttäisivät siis 13 miljardin euron julkiseen rahoitukseen varautumista.

Nuo muut edellä mainitut tuotot voisivat siis parhaimmillaankin kattaa vain hyvin rajallisen osan kokonaisinvestoinneista. Mielestäni on selvää, että muiden hankkeiden tavoin näin vahvasti julkiseen rahoitukseen perustuvien investointien arviointia ei voi eriyttää kaikesta muusta liikenteen kehittämisestä. Arvioitavaksi tulee siis se, että käytetäänkö julkista rahaa nykyisen rata- ja tieverkoston kunnostamiseen tai jopa parantamiseen vai näiden kokonaan uusien ratayhteyksien rakentamiseen.

Joka puolella Suomea tiedetään ja tunnetaan tiestön kunto ja sen suunta huonompaan. Pääväylistä pidetään huolta, mutta vähänkin niistä kun poiketaan, on kehitys ollut jo pitkään huono. Näillä teillä kuitenkin kulkee merkittävä osa vientimme raaka-aineista, ruokahuollosta ja tietenkin valtava määrä meitä suomalaisia.

Tiedetään myös sekin, että mitä huonommaksi tilanne etenee, sitä kalliimmaksi korjaustyöt tulevat. Tämä negatiivinen kehitys pitäisi ensin katkaista. On aivan perusteltua punnita hyötypanossuhdetta olemassa olevan infran parantamisen ja näiden suurten hankkeiden välillä.

Suurten hankkeiden osalta tilannetta saattaa muuttaa EU:n rahoitus eli ns. CEF-tuki (Connecting Europe Facility). Ohjelman enimmäistuki rakentamiseen on 30 %, joka on kyllä merkittävä.

Voisin kuvitella, että EU:lla saattaa olla intressi vahvistaa näinä aikoina Suomen maayhteyksiä muuhun Eurooppaan. Tämän yhteys löytyy Perämeren pohjukasta, mutta kyse on enemmän siitä, että logistiikka toimii sieltä myös muuhun Suomeen sekä Haaparannalta edelleen Ruotsiin ja Norjaan.

Kuva keväältä 2021 Tornion Arpelasta.

Lapin yliopistoon tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajakoulutus

19.3.2023

Opettajien ammattijärjestön Lapin piirin vaalipaneelissa 17.3. otin kantaa vaka-opettajien koulutukseen.

 

Lue lisää
Lapin elinkeinot rinnakkain

18.3.2023

Lappi on valtavan monipuolinen. On koskematonta erämaata ja Suomen suurimpia luonnonsuojelualueita.

Samalla väkiluku on hiljalleen laskenut vuosikymmeniä.

Suunnan kääntäminen onnistuu vain työn kautta.

Lappi elää niin teollisuudesta, matkailusta, maa- ja metsätaloudesta, poroista, rajakaupasta.

Meidän tehtävä on yhdistää tämä kaikki.

Tehdään työtä, jotta Lappi tarjoaa elämisen edellytykset tulevillekin sukupolville.

Lue lisää
Eduskuntavaalivideo: Lapin sitkeää tekoa

15.3.2023

Uskallan väittää, että Lappiin liittyvissä asioissa minua ei viilata linssiin. Teollisuutta puolustan ja osaan puolustaa lujaa, matkailua edistän, tajuan talouden ja luonnon reunaehdot. Osaan ottaa turpaankin. Sekin on politiikassa yllättävän tärkeä taito. Vaikeina hetkinä ei pidä jäädä maahan makaamaan, vaan sieltä on aina noustava. Osalle varmasti ärsytykseen asti puolustan kotimaakuntani ihmisten oikeutta elämäntapaansa, koulutukseen ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tällä linjalla aion jatkaa, jos kansa suo. Sie päätät, jatkuuko työ.

Lue lisää
Laitetaan uutta putkeen Lapin liikennehankkeiden puolesta!

10.3.2023

Yhteistyöllä olemme saaneet monia tärkeitä Lapin hankkeita aikaiseksi. Valtatie 4 Oulun ja Simon välillä tulee kuntoon. Simon risteyksetkin tulevat valmiiksi. Kemin Ajoksen satama syvätään ja raide Suomesta Ruotsiin sähköistetään.

Nyt on uusien hankkeiden vuoro. Kolarin rata täytyy sähköistää, Käsivarrentie kunnostaa ja monia Itä-Lapin hankkeita saada eteenpäin.

 

Sie päätät, jatkuuko työ!

Lue lisää
Sie päätät, jatkuuko työ!

3.3.2023

Työhuoneen ovi on nyt suljettu ja kuukauden kuluttua tiedämme, saanko sen jälleen avata.

Lue lisää
Emme saa unohtaa, mitä Ukrainassa tapahtuu

24.2.2023

Venäjän hyökkäyssodan alkamisesta Ukrainaan on tänään kulunut vuosi.

Lue lisää

Katrista matkan varrella sanottua

"Katri on rempseä nuori nainen, joka kohtaa ihmisen aidosti."