30.5.2024

EU huseeraa petopolitiikassa vailla ymmärrystä asiasta

EU on onnistunut monissa isoissa kysymyksissä, rauhaa ja kauppaa on rakennettu.

Samaan aikaan harmittaa, että päätöksiä ulotetaan myös alueille, jonne ei ole tarvetta mennä ja niissä kompuroidaan sitten oikein kunnolla.

EU on onnistunut monissa isoissa kysymyksissä, rauhaa ja kauppaa on rakennettu. Samaan aikaan harmittaa, että päätöksiä ulotetaan myös alueille, jonne ei ole tarvetta mennä ja niissä kompuroidaan sitten oikein kunnolla.

Näin on käynyt esimerkiksi petopolitiikassa. EU huseeraa asiassa, jossa sillä ei tunnu olevan ymmärrystä ja tietoa jäsenvaltioiden tilanteesta. Tuloksena harjoitettu politiikka on pitkään ollut kirjaimellisesti sutta ja sekundaa.

Susien suojelu nojaa niin sanottuun Bernin yleissopimukseen, joka on kansainvälinen sopimus kasviston, eläimistön ja niiden elinympäristön suojelemisesta. Sopimuksen muutos vaatii sopimukseen sitoutuneiden maiden yhteisen päätöksen. EU:n jäsenmaiden puolesta muutosta valmisteli Euroopan komissio.

Muutos parempaan tapahtui, kun joulukuussa komissio esitti suden suojeluaseman heikentämistä tasolta ”tiukasti suojeltu” tasolle ”suojeltu”.

Pieneltä vaikuttava muutos tarkoittaisi tosiasiassa sitä, että jatkossa suden metsästys olisi sallittua - toki rajoituksin. Suojellun lajin metsästys voidaan sekä Bernin yleissopimuksen, että EU:n luontodirektiivin mukaisesti sallia kantojen suojelun asettamissa rajoissa.

Tiukasti suojellun lajin osalta metsästystä ei sallita.

Mitä seuraavaksi?

EU:ssa jäsenmaiden ympäristöneuvoston on hyväksyttävä komission esitys EU:n uudeksi kannaksi koskien susien lievempää suojelua. Muutos kantaan vaatii, että yli puolet jäsenmaista sitä tukee. Tämän jälkeen, vuoden 2024 lopussa, kokoontuu Bernin yleissopimuksen seurantaa käsittelevä komitea, jonka tulee hyväksyä uudeksi kannakseen susien suojelun heikennys.

Kun toivottavasti yleissopimuksen kantaa muutetaan, seuraava vaihe on päivittää EU:n oma luontodirektiivi. Tämä direktiivin päivitys olisikin muuten tulevan Euroopan parlamentin ja valittujen meppien edessä. Samalla olisi hyvä keskustella myös karhujen ja ilvesten luvista.

Oma linjani susipolitiikassa on tämä: susia on saatava poistaa helpommin. Susien kanta on kasvanut viime vuodet Suomessa.

Olen vaikuttanut susien kannanhoidollisen metsästyksen puolesta jo pitkään eduskunnassa - samalla linjalla jatkan myös Euroopan parlamentissa, jos vain valtakirjan europarlamentaarikon tehtävään suomalaisilta kevään eurovaaleissa saan.

Yhtä kaikki, keskustelu susien ympärillä on kestänyt jo vuosia, ja varovaisesti arvioiden lakimuutokset kestävät vielä useamman vuoden. Toki niin Suomessa kuin Brysselissä on ihmisiä, jotka näkevät asian myös aivan toisin.

Eräs europarlamentaarikko on muuten valittanut Suomessa harjoitetusta susipolitiikasta. Käytännössä valittanut siis susien ampumiseksi myönnetyistä poikkeusluvista - joita Keskusta on muuten vahvasti kannattanut ja vaatinut.

Samat henkilöt puhuvat myös meidän kansallista metsäpolitiikkaamme vastaan - mutta tämä onkin sitten jo toisen kirjoituksen aihe.